Video embed

Xara 3d

marți, 28 iulie 2015

Ce este Parapsihologia ?

"Parapsihologia este o pseudoștiință ce se ocupă cu studiul unor fenomene pe care percepția noastră uzuală nu le poate explica imediat și care se derulează într-un alt plan decât cel al universului newtonian. 
Descrierea și definirea acestor fenomene stau la baza parapsihologiei.
Terminologie:
Termenul de parapsihologie a fost utilizat pentru prima oară de germanul Max Dessoir în 1889. 

După americanul Joseph Banks Rhine (1895-1980) parapsihologia se definește ca o ramură a științei care detectează și analizează facultățile datorită cărora o ființă umană (chiar un animal) intră în contact cu mediul, sau chiar îl modifică, fără ajutorul simțurilor sau al mușchilor săi. 
Parapsihologia nu are suport în realitate, până acum nimic din ceea ce susține nefiind demonstrat științific.
Unele cercetări paranormale satisfac aceleași standarde de rigurozitate și publicabilitate ca și cercetările psihologice (de exemplu o semnificanță sub 0,05), cum ar fi cercetările prof.dr. Dick J. Bierman, care este în același timp doctor în fizică (specializat în mecanică cuantică), profesor universitar de psihologie (psihonomie, la Universitatea din Amsterdam), profesor universitar de parapsihologie (la Universitatea din Utrecht) și expert în tehnică de calcul (a elaborat programe de învățare asistată de calculator). 

De exemplu în de Boer și Bierman, „The roots of paranormal belief: Divergent associations or real paranormal experiences?” a scos în evidență un efect paranormal semnificant (și anume precogniție) prin mijloace de cercetare consacrate în psihologie, concluzia fiind că credința în paranormal se poate datora nu unor defecte de gândire sau anomalii psihice (cum cred psihologii mainstream) ci unor experiențe paranormale reale.
În această situație eticheta de pseudoștiință este aplicată parapsihologiei din convingere filosofică și nu din rigoare științifică.


Ramuri:
Parapsihologia este subîmpărțită în două mari ramuri:
1. Percepțiile extra-senzoriale:
-telepatia,
-clarviziunea,
-claraudiția,
-precogniția,
-postcogniția,
-psihometria.
2. Capacitățile paranormale
-psihokinezia (telekiezia),
-pirokinezia,
-experiențele extracorporale,
-experiențele în apropierea morții,
-reîncarnarea
-capacitățile mediumice.


Suportul teoretic al parapsihologiei:
Studiul parapsihologiei are suport teoretic în: 

- demonstrarea posibilității existenței și chiar a obținerii unor viteze supraluminice, ipoteză care a stat la baza teoriei tahionilor. 
Aceasta se bazează pe dezvoltările matematice și este necontradictorie în raport cu teoria relativității einsteiniene; 
- oferă suportul teoretic al posibilității percepției – în același moment temporal – a trecutului, prezentului și viitorului. Observațiile de astrofizică ale lui Kozîrev din anii ’60 au arătat de asemenea că în același moment temporal, se poate observa poziția trecută, prezentă și viitoare a unei formații cosmice.
Teoria Aharonov - Bohm care, demonstrând existența interacțiunii de la distanță în lumea particulelor subatomice, oferă o nouă bază de credibilitate a fenomenelor telepatice.
În cadrul parapsihologiei se disting două mari diviziuni:
1 - cea care subsumează domeniile în care trăsătura dominantă o formează bioinformația, percepțiile extra-senzoriale și din care face parte și telepatia;
2 - cea care cuprinde domeniile în care trăsătura dominantă este oferită de către primordialitatea manifestărilor energetice, de capacitățile paranormale. 


Fenomenele studiate de parapsihologie :

A. Fenomene predominant bioinformaționale, extra-senzoriale :
1. telepatia – transmisia la distanță a gândului ca mesaj extrasenzorial
2. clarviziunea – „ceva” de natura unui vector necunoscut părăsește individul (în timp și spațiu) pentru a lua contact și cunoștință despre „altceva” și, reîntorcându-se, aduce mesajul informațional.
3. precogniția – ghicirea viitorului sau a unor fapte și lucruri ascunse.
4. retrocogniția (postcognitia) – ghicirea trecutului.
5. percepția dermato – optică – impresia senzorială transmisă de la distanță, telestezie
6. extracorporalitatea
7. radiestezia – capacitatea de a identifica resurse subterane.
8. interacțiuni om – plante, om – animale
9. înregistrarea gândurilor
10. fenomene la limita vieții 


B. Fenomene predominant energetice:
1. Transmutația atomică de slabă energie ( efectul Kervran)
2. poltergeist – mișcarea în spațiu a obiectelor fără o cauză depistabilă de oameni. Ar putea exista o legătură între fenomenul de poltergeist și comportarea anormală a câmpului magnetic înconjurător (observație rezultată din experimentări / observații /supraveghere efectuate de cercetători acreditați).
3. teleportația
4. levitația – ridicarea în spațiu prin alte forțe decât cele convențional – cunoscute (hipnoză, sugestie, telepatie, alte fenomene PSI).
5. telekinezia
6. raps
7. materializări
8. dematerializări
9. fotografii induse mental – efectul Fukuray –Ted Serious (tauthografie) 


C. fenomene după pragul morții :
1. transcomunicație (efectul Raudive)
2. mediumitate (spiritism)
3. apariții
4. fotografii ale spiritelor
5. fenomenul „déjà vu” 

 
Clarviziunea din punct de vedere psihiatric :
În psihiatrie clarviziunea este considerată drept halucinație.

Același lucru este valabil pentru claraudiție.

Experimentări și cercetări :
Pentru că nu cunoaștem fenomenele parasenzoriale – numite și paranormale, respectiv fenomenele PSI (abreviere prin care se subînțeleg fenomenele ce fac obiectul de studiu al psihotronicii) ci numai le constatăm experimental, suntem în faza de a le înregistra că există, de a încerca să le reproducem – empiric – și (cel mai rău) să le ignorăm sau să le refuzăm existența pertinentă, legică, ca un fapt natural dar necunoscut.
Parapsihologia se leagă într-un fel de psihologie, iar majoritatea tezelor de doctorat sunt bazate pe acest subiect. 

Cu greu poţi demonstra un fenomen de tip "PSI". 
În majoritatea documentelor parapsihologice putem găsi foarte multe cazuri de fraudă şi greşeli de metodologie. 
Faptul că aceste forţe sau entităţi nu intră în câmpul nostru vizual în mod direct, iar dacă am ţine cont şi de coincidenţe sau de validitatea ştiinţifică, acest domeniu nu se poate afirma cu nimic. Totuşi, foarte multe persoane au raportat astfel de fenomene "PSI". Câţi dintre ei spun adevărul, câţi dintre ei mint, nu vom şti (poate) niciodată, însă un lucru este sigur. Există şi părţi ascunse pe care nu le putem vedea, vizita sau percepe.

Fenomenele PSI
Studierea fenomenelor PSI s-a făcut și se face în numeroase institute de cercetare și universități americane, englezești și sovietice / rusești precum și în mediile științifice militare cum sunt: Universitatea Harvard, Universitatea California din Los Angeles (UCLA), misiune Apollo 14, Institutul de Radiocomunicații din Moscova, centrul medical Maimonides din New -York, Universitatea din Londra, spitalele Maudsley și Bethleem, Academia de Științe din New York, NASA prin direcția de cercetări biotehnologice. 

Experimentele au dat între 50% și 80% rezultate pozitive în sensul că s-au stabilit legături telepatice între emițător și receptorul-țintă.
Existența reală a fenomenelor paranormale și implicit a transmisiei informației telepatice a fost stabilită - prin sute de demonstrații științifice riguros supravegheate de numeroși specialiști reputați și sunt de netăgăduit - pe baza lucrărilor profesorului american J.B. Rhine de la Universitatea Duke – Carolina de Nord, SUA ( s-au realizat, printre altele, 85.000 de încercări de transmitere la distanță de informații din care 28% rezultate exacte față de 20% rezultate exacte dacă ar fi acționat hazardul).
Probabil că fenomenul (complexul) PSI poate fi cel de al treilea sistem de semnalizare între ființe (pe lângă gesturi și graiul articulat).
Potrivit cercetătorilor și oamenilor de știință care susțin ipoteza biotehnologică paleoastronautică, pentru strămoșii noștri astronauți care, se pare, ne-au implantat inteligența superioară și creativitatea artistică, acest al treilea sistem de semnalizare ar fi putut constitui sistemul de bază. 

Ei consideră că datorită acestui sistem se poate forma o inteligență superioară colectivă care beneficiază de cunoștințele și inteligența fiecărui individ - fiind cuplați permanent și necondiționat la banca de date colectivă.
Bibliografie
Renato Zamfir – Terra incognita, editura SAECULUM I.O. București 2001
Eugen Celan - Telepatia, editura Teora București 1993
Eugen Celan - Războiul parapsihologic, editura Teora București 1992

Sursa : Wikipedia - https://ro.wikipedia.org/wiki/Parapsihologie


Materialul de mai sus reprezintă o încercare de clasificare şi sistematizare a domeniului numit Parapsihologie, dar are câteva slăbiciuni şi erori.

În mare, însă, este util, căci ne oferă un tablou general al domeniului de studiu.

Ce este o pseudoştiinţă
"Pseudoștiința constă în cunoștințe, metodologii și/sau practici care încearcă în mod eronat, deliberat sau prin ignoranță, să treacă drept științifice.
Standardele pentru determinarea unui volum de cunoștințe, metodologii sau practici drept neștiințifice includ lipsa de rezultate experimentale, nefalsificabilitate, neaplicarea metodei științifice sau a principiului parcimoniei (cunoscut și ca Briciul lui Occam sau Lama lui Occam).
Se consideră adesea de către unii comentatori ai fenomenului pseudoștiințific că unele forme ale pseudoștiințelor nu sunt decât o distracție nevinovată. 
Alții, așa cum sunt Richard Dawkins și Carl Sagan consideră că toate formele de pseudoștiință sunt dăunătoare, chiar dacă nu oferă un pericol imediat pentru adepți.
Promovarea pseudoștiințelor se face din varii motive, de la simpla ignoranță sau naivitate referitoare la natura științei și a metodei științifice, mergând până la fraudarea deliberată realizată în scopuri financiare sau politice." Wikipedia - https://ro.wikipedia.org/wiki/Pseudo%C8%99tiin%C8%9B%C4%83

Merită să arunci un ochi pe acest link. ;)
Această afirmaţie este foarte.... amuzantă : 
"Parapsihologia nu are suport în realitate, până acum nimic din ceea ce susține nefiind demonstrat științific." 
:) Asta înseamnă că autorul acestei afirmaţii de fapt nu prea este în temă cu cercetările ştiinţifice efectuate de zeci de ani în acest domeniu... 
Oricum, abordarea mea, personală, în continuare, chiar dacă nu va fi foarte... ştiinţifică, dpdv experimental, va fi foarte... logică şi imparţială, ceea ce este o... calitate majoră... :) 
Voi mai aduce completări acestui articol, pe viitor... ;) 


Din Playlistul meu Youtube "Psihologie", am ales ceva... util : 
BONUS :
Ceva necunoscut face ceva ce nu pricepem... (RO) from Frumoasa verde on Vimeo.
http://frumoasaverde.blogspot.ro/2012/07/stapanirea-gandului-o-arma-cu-puteri.html

Şi.. bine-nţeles, Playlistul meu Youtube "Paranormal Parapsihologie" :)  :


CĂRŢI SPIRITUALITATE, EZOTERISM, PARANORMAL, PARAPSIHOLOGIE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html


Linkuri utile : 
- Interviu cu domnul Adrian Pătruţ, Preşedintele Societăţii Române de Parapsihologie asociată la Parapsychological Association : http://www.optimalmedia.ro/stire-accente/adrian-patru%C8%9B%3A-in-mod-normal-personalita%C8%9Bile-politice-nu-ar-trebui-sa-aiba-nevoie-de-consilieri-psi/858
- Interviu cu dl Mihai Piţura : http://misa-yoga.blogspot.com/2007/11/parapsihologia-terapiile-alternative-si.html

- Parapsihologie - Lynn A. Robinson LaVonne Carlson-Finnerty - https://ro.scribd.com/doc/119048772/Curs-de-Parapsihologie

- Iniţiere în investigarea fenomenelor aerospaţiale neidentificate : http://www.asfan.ro/raportari4.htm 
- Conferinţe Spirituale România : http://www.conferintespiritualeromania.ro/


FILM PREZENTARE "HANGOUTS LIVE CU KATO"Linkul Facebook :...
Posted by Katona Nicolae on 18 August 2015


Dacă ţi-a plăcut:
- dă un Like şi o Distribuire ( pe PC latura din stânga a monitorului şi sub fiecare articol, pe dispozitivele mobile în partea de jos a ecranului - 2 săgeţi de apăsat pt Urmărire (Follow) şi Partajare / Distribuire, şi sub fiecare articol )
- apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks). 
- abonează-te prin email, prin serviciul FeedBurner la acest blog aici : http://feeds.feedburner.com/Kato-ParapsihologieExtrasenzorial  
Abonează-te la postările noi ale blogurilor mele prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Subscribe to Spirit by Email
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen în căsuţa de "Căutare" , sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. Accesează acest link pt oferta completă de magazine unde găseşti tot ce vrei : https://www.facebook.com/notes/806471976063412/ Mulţumesc !

Aici ai linkul lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Loveblog4all" la un click distanţă - peste 500 articole ! : 
http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html
IMPORTANT, NU UITA ! ;)POŢI DOWNLOADA CEL MAI RECENT ARTICOL ÎN FORMAT AUDIO mp3, precum şi toate celelalte creaţii mp3...
Posted by Katona Nicolae on 11 August 2015


 

Un comentariu :

  1. Deci, ce zici : este Parapsihologia o... pseudoştiinţă, sau o... protoştiinţă ? :)

    RăspundețiȘtergere