Video embed

Xara 3d

luni, 12 octombrie 2015

Calea vindecatorului - Adam Dreamhealer

Calea vindecatorului - Adam Dreamhealer
Lumea cuantică a vindecării energetice

Cuprins :

De la spaţiul cosmic la subconştient ... 7

PARTEA I: ÎNCEPUTURILE

Capitolul 1 Viziunea ... 19
Capitolul 2 Originea Universului ... 25
Capitolul 3 Câmpul informaţional ... 30
Capitolul 4 Simfonia luminii ... 41
Aurele ... 41
Exerciţii energetice ... 44
Biofotonii ... 51
Interferenţa frecvenţelor electromagnetice ... 55

PARTEA A II-A: CE ÎNŢELEGEM DIN VIAŢĂ

Capitolul 5 Conştiinţa ... 61
Sincronizarea gândirii conştiente cu gândirea subconştientă ... 67
Starea de inconştienţă: coma ... 68
Conştiinţa animalelor ... 71
Conştiinţa colectivă ... 74
Capitolul 6 Emoţii şi atitudine ... 78
Atingerea echilibrului emoţional ... 83
Cauzele unor dependenţe şi obiceiuri proaste ... 86
Adaptarea atitudinii ... 88
Faceţi-vă bagajele şi porniţi într-o călătorie a vindecării ... 91
Luaţi o pauză ... 92
Umorul şi recunoştinţa influenţează sănătatea şi vindecarea ... 93
Capitolul 7 Convingerile şi spiritualitatea ... 96
Afirmaţiile ... 100
Influenţa convingerilor asupra activităţii mele de vindecare ... 102
Spiritualitatea ... 113
Capitolul 8 Reîncarnarea ... 119
Capitolul 9 Karma ... 127
Capitolul 10 Lumea spiritelor ... 136

PARTEA A III-A: VIZUALIZĂRILE VINDECĂTOARE

De ce e nevoie de vizualizări? ... 144
Strategii de perfecţionare a vizualizărilor de vindecare ... 146
Meditaţia rapidă ... 147
Maximizarea intenţiei concentrate ... 148
Exerciţiu pentru proiectarea unei imagini holografice ... 149
Vizualizări specifice ... 150

Reflecţie ... 158
Mulţumiri ... 159
Aprecieri ... 160


  Câteva idei din carte :
  Câmpul informaţional este un vast ocean de informaţii fără graniţe sau linii de demarcaţie.
  Adam afirmă că adesea, culege spontan informaţii din câmp. 

 Atunci când pătrunde în informaţiile holografice ale unei persoane pentru a realiza vindecarea, odată cu vizualizarea problemei de sănătate alege intuitiv şi informaţiile referitoare la ea.
  Câmpul din care accesează informaţii este o colecţie cumulată a tuturor informaţiilor din univers. 

 El cuprinde simultan toate locurile şi momentele: include legături cu evenimentele trecute, prezente şi viitoare. 
 Prin urmare, conţine toate rezultatele posibile. 
 Câmpul oferă un model pentru acest schimb informaţional, ca un ocean infinit care transcende întregul spaţiu dintre materie, energie şi timp.
  Câmpul exista înaintea Big Bangului, când erau prezente numai fluctuaţiile cuantice, iar materia avea o formă foarte simplă. 

 Odată cu Big Bangul, acest câmp informaţional a devenit extrem de dinamic şi de complex pe măsură ce materia crea şi mai multă materie.
 Mintea oamenilor este ca un receptor acordat la diverse frecvenţe. 

 Puteţi selecta posturile, iar cel pe care-l alegeţi depinde de dorinţa voastră. 
 După ce v-aţi acordat la un anumit post, nu mai puteţi asculta altele, deşi ştiţi că ele există. 
 Câmpul este ceva asemănător, adică toate informaţiile de care aveţi nevoie vă stau la dispoziţie; informaţiile pe care le accesaţi depind de o anumită nevoie. 
 Vizualizările propuse în Partea a II-a reprezintă o modalitate de a accesa şi utiliza informaţiile din câmp.
  Adam accesează de obicei informaţiile legate de sănătate folosind fotografia unei persoane şi conectându-se prin intermediul ochilor. 

 Pentru el, acesta este cel mai eficient punct de acces. 
 Unii stabilesc conexiunea prin intermediul vocii, de pildă în cazul unei convorbiri telefonice. Câteodată, şi el recurge la această modalitate, deşi nu se bazează pe o astfel de conexiune.
Toată lumea are acces la aceleaşi informaţii în fiecare moment, prin noi toţi trece o cantitate infinită de informaţii. Creierul se comportă ca un mecanism de filtrare selectând constant informaţiile pe care le consideră importante. 

 În acest mod, descifrăm şi analizăm instantaneu semnalele primite pentru a obţine informaţiile utile. 
 Acestea trebuie decodificate pentru a avea o semnificaţie.
 Suntem conectaţi la acest câmp. 

 Asta ne uneşte în interiorul acestei reţele dinamice de conectivitate. 
 O entitate separată de toate celelalte este un concept nereal creat cu scopul de a defini fiinţa umană sau pur şi simplu din comoditate...

  Cine se îndoieşte de capacitatea de a se autovindeca, trebuie să lucreze la schimbarea atitudinii. 

 Toţi suntem vindecători. 
  Vindecarea este demistificată, deoarece fiecare dintre noi poate beneficia de puterea ei. 
 Trebuie să devenim responsabili de propria noastră stare de sănătate. 
 Trebuie nu numai să privim schimbările cu seriozitate, ci că le şi facem. 
 Să fii sincer şi să realizezi în mod constant o introspecţie.
 Oamenii caută întotdeauna în altă parte soluţia rapidă a problemelor lor. 

 În cazul sănătăţii şi al vindecării trebuie să se oprească la ei înşişi. 
 Numai ei pot pot face o schimbare, pentru ei.
 Motivaţia unui tratament energetic nu trebuie să fie un remediu de moment. 

 Orice tratamen, chiar şi cele medixcamentoase, sunt de durată şi trebuie duse până la capăt. 
 În cazul oricărui tratament, convenţional sau alternativ, este important să urmaţi toate indicaţiile. 
 Nu are rost să judecaţi rezultatul dacă nu aţi trecut prin întregul proces.
 De asemenea, nu tratamentul este de vină dacă nu v-aţi schimbat obiceiurile care au contribuit încă de la început la contractarea bolii, şi boala recidivează. 

 Nu repetaţi acţiunile care au creat problema de sănătate.
 Atunci când ne îmbolnăvim, este firesc să ne simţim îngrijoraţi şi temători. 

 Rezultatul este o stare de anxietate crescută. Membrii familiei şi prietenii apropiaţi pot simţi şi ei stresul. Asta duce la alte complicaţii care prelungesc impactul negativ al bolii. 
 S-ar putea ca familiei sau prietenilor bine intenţionaţi să le vină greu să aibă o atitudine pozitivă chiar dacă dorim să facem schimbările necesare. Este foarte important ca oamenii din jurul nostru să ne susţină şi să aibă un comportament pozitiv. Intenţiile lor ne influenţează. Trebuie să fim sinceri atunci când decidem să ne autodezvoltăm. 
 Cunoaştem diferenţa dintre a avea cu adevărat o perspectivă pozitivă şi a atenua doar o atitudine negativă.
Nu uitaţi că vă puteţi schimba. 

 Vă puteţi schimba tiparele de gândire. 
 Frica blochează fluxul informaţiilor necesare pentru a iniţia transformarea. 
 Mergeţi înainte, lăsaţi în urmă îndoielile şi temerile.
  Nivelul de educaţie nu este un factor care să influenţeze capacitatea de autodezvoltare şi sporirea potenţialului de schimbare. 

 Este important să puteţi simţi şi cunoaşte faptul că schimbarea se află la îndemâna voastră. 
 Provocarea constă în a vă dezvăţa de cele învăţate şi în a vă aminti ceea ce aţi uitat.

  Etapele adoptării unei atitudini pozitive
1. Observaţi-vă atitudinea faţă de schimbare. Hotărâţi-vă să faceţi schimbări, apoi primiţi-le cu braţele deschise şi bucuraţi-vă de ele. Aşa cum se întâmplă cu orice fel de experienţă de viaţă, există o legătură directă între efortul făcut şi rezultatele obţinute. Doriţi-vă să vă modificaţi atitudinile neproductive.
2. Iertarea este elementul esenţial pentru eliminarea emoţiilor negative şi a atitudinilor neproductive. Vorbim aici despre iertarea celorlalţi şi a propriei persoane. Greşelile din trecut trebuie lăsate în urmă. în noua calitate de persoană iertătoare, luaţi-vă dreptul de a vă simţi despovăraţi.
3. Trăiţi liberi în prezent. învăţaţi din experienţele trecute şi con¬sideraţi că grijile legate de posibile evenimente viitoare nu au nicio susţinere în realitate (... continuarea în carte)


A trăi cu o perspectivă pozitivă şi a aştepta rezultate pozitive este o atitudine importantă pentru atingerea ţelului propus. 

 Intenţiile trebuie să fie clar concentrate asupra dorinţelor şi aşteptărilor. 
 Influenţaţi pozitiv tiparele karmice prin intermediul intenţiilor. 
 Realizând exerciţiile cuprinse în cartea de faţă, vă veţi pune de acord gândurile conştiente şi subconştiente, vă veţi adapta eficient reacţiile emoţionale pentru a deveni mai favorabile şi pentru a vă putea concentra asupra dorinţelor prin intermediul afirmaţiilor. 
 Accentuaţi ce anume doriţi să realizaţi pentru a se manifesta cele mai bune posibilităţi.
Căutarea unui scop al existenţei karmei este o activitate foarte umană, una care se dezvoltă din dorinţa de a-i da un sens vieţii. 

 Transferul de energie dintr-o viaţă în alta este o evoluţie naturală. 
 De vreme ce energia nu poate fi distrusă, ea este transmutată într-o altă viaţă.
Dintr-o perspectivă evoluţionistă, karma este una dintre nenumăratele variabile care influenţează aspectul energetic al eului pe măsură ce continuă să treacă dintr-o viaţă în alta. 

 O altă variabilă este rapiditatea cu care ne reîncarnăm - tranziţia fizică nu are loc neapărat instantaneu. 
 O altă influenţă asupra eului energetic este exercitată de gândurile şi intenţiile pe care le avem în minte în momentul morţii, aşa cum am discutat deja în capitolul dedicat reîncarnării. 
 Desigur, suntem influenţaţi de corpul în care pătrundem şi de circumstanţele noii încarnări. 
 De exemplu, provocările din viaţa unui prinţ sunt diferite de cele din existenţa unui om sărac. 
 Totul se schimbă într-un fel oarecare: personalitatea, mediul care ne influenţează, înfăţişarea. 
 Procesul este dinamic. Evoluăm mereu de la o încarnare la alta, aşa cum evoluăm şi facem schimbări în fiecare viaţă, care este în sine suma tuturor încarnărilor anterioare.
  Relativ stabilă este maniera în care lumina coordonează celulele - frecvenţa luminii rămâne oarecum aceeaşi. 

 Aceasta este esenţa, sufletul unui om. 
 Astfel, de la o viaţă la alta, anumite tipare rămân similare.  
 Însă, dacă încarnarea nu întâmpină nicio provocare dintr-o viaţă anterioară din cauza unor circumstanţe complet diferite din viaţa actuală, atunci karma nu poate avea o prea mare influenţă.
Adesea, o mulţime de efecte mici - schimbări mici - provoacă o serie de evenimente care au ca rezultat coincidenţe interesante între diferite vieţi.
Noi deţinem controlul asupra direcţiei pe care ne-o indică propriile busole - o altă modalitate de a descrie liberul arbitru. 

 La început, karma şi liberul arbitru par două concepte care se contrazic reciproc. 
 Dar nu este deloc aşa: liberul arbitru ne determină influenţele karmice. 
 Alegerile le facem numai prin intermediul liberului arbitru.  
 Alegem permanent - în fiecare minut al zilei. 
 Mediul influenţează alegerea făcută, dar noi suntem întotdeauna forţa motrice; drumul ales nu ne este impus din exterior. 
 Atunci când ne răzgândim în legătură cu un anumit lucru, influenţele karmice se schimbă în consecinţă. 
 Nimic nu e bătut în cuie. 
 Energia este forţa neutră care se comportă aşa cum o direcţionăm noi. 
 O caracteristică evidentă a universului şi a evoluţiei este schimbarea permanentă. 
 Existăm într-un sistem dinamic.
 Din punctul de vedere al karmei, nu există nicio diferenţă între o acţiune şi un gând. 
 Un gând are o energie specifică, iniţiind o legătură cu restul universului...Cărţile : "Calea vindecătorului", "Ghid pentru vindecare" şi "Vindecări miraculoase" de Adam Dreamhealer le poţi comanda online de aici : http://bit.ly/1G9CjNY

Vezi şi : http://www.dreamhealer.com/
https://www.facebook.com/Adam.McLeod.Dreamhealer  
https://www.youtube.com/user/AdamDreamhealer
CĂRŢI SPIRITUALITATE, EZOTERISM, PARANORMAL, PARAPSIHOLOGIE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html
De AICI POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde


Dacă ţi-a plăcut:
- dă un Like şi o Distribuire ( pe PC latura din stânga a monitorului şi sub fiecare articol, pe dispozitivele mobile în partea de jos a ecranului - 2 săgeţi de apăsat pt Urmărire (Follow) şi Partajare / Distribuire, şi sub fiecare articol )
- pe PC apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks). 
- abonează-te prin email, prin serviciul FeedBurner la acest blog aici : http://feeds.feedburner.com/Kato-ParapsihologieExtrasenzorial  
Abonează-te la postările noi ale blogurilor mele prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Subscribe to Spirit by Email
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen în căsuţa de "Căutare", sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) :  http://youtube.com/user/katonanico
Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. Accesează acest link pt oferta completă de magazine unde găseşti tot ce vrei : https://www.facebook.com/notes/806471976063412/ Mulţumesc !

Aici ai linkul lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Loveblog4all" la un click distanţă - peste 500 articole ! : 
http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html