Video embed

Xara 3d

joi, 31 decembrie 2015

Ce sunt Farmecele şi cum te poţi proteja de ele ?

Devino Patronul meu :)
Aici poti da o cafea :)Aici poti da o cafea :)

Farmecele
(Articol creat pe baza textului publicat de mine pe forumul meu Universul Spiritual la data de 30 Noiembrie 2011)

  În primul rând, este necesară înţelegerea originii magiei, vrăjitoriei, farmecelor, deoarece acestea nu reprezintă ceva rău şi malefic, ci doar un INSTRUMENT aflat la îndemâna omului, aşa cum este şi banalul... cuţit.
 Aşa cum cuţitul nu este un instrument malefic, dar poate fi folosit în SCOP benefic sau malefic, şi magia, vrăjitoria, farmecele, pot fi folosite instrumental în scop benefic sau malefic.
 De aceea există denumirile duale : magie albă - magie neagră, vrăjitori albi - vrăjitori negri, etc.
 Tehnicile şi procedeele magice şi vrăjitoreşti sunt însă specifice, aşa cum cuţitul de pâine nu este la fel cu cel de peşte, existând o mare varietate de cuţite, cu formă şi structură adaptate scopului pentru care au fost fabricate.
 Astfel, aşa cum un bun cunoscător poate recunoaşte destul de uşor scopul unui cuţit după aspectul său exterior, cunoscătorul poate identifica scopul unui act magic sau vrăjitoresc după aspectul său exterior.  

  Să convenim, de la bun început, asupra sensurilor şi semnificaţiilor exprimate în dicţionarele limbii române : 

 farmec, farmece. Cel primar este :
1. (În basme şi în superstiţii) Acţiunea de a vrăji şi rezultatul ei
 Transformare miraculoasă a lucrurilor (în urma unor vrăji). 
 Mijloace magice întrebuinţate pentru o asemenea transformare : vrajă, vrăjitorie. 
 Procedeu magic căruia i se atribuie însuşiri supranaturale; vrajă. 
 A face cuiva vrăji, a lega, a transforma, etc. pe cineva, prin vrăji. 
 A face farmece = a recurge la procedee magice; a vrăji.  
 Totalitatea mijloacelor şi formulelor magice folosite pentru transformarea miraculoasă a lucrurilor, a fiinţelor, pentru lecuire, etc.; vrăjitorie
 Practică ocultă de invocare a unor forţe supranaturale (malefice), cu scopul de a influenţa soarta cuiva; consecințele utilizării acestor practici; vrajă, magie.
Ca prin farmec = ca prin miracol. 


2. Sensul secundar : 

Ansamblu de calităţi (frumuseţe, graţie etc.) care încântă, atrag, trezesc admiraţia. 
 Desfătare, plăcere, încântare pe care o simte cineva în faţa unui lucru extraordinar, fermecător. 
 Din latină -pharmacum.

 Sinonime : vrajă, fascinaţie, încântare, magie, şarm, (fig.) poezie (farmecul miraculos al nopţii.), desfătare, drăgălăşenie, atracţie, haz, (fam.) chichirez, (fig.)
savoare.
Var. ( înv.) farmăc. Mr. fărmác „venin”. Gr. φάρμαϰον „venin”, direct sau prin intermediul lat. pharmacum. 

 Mr., direct din ngr., cf. alb., bg. farmak „venin”. 
 Der. fermeca, vb. (a vrăji; a încînta; a seduce, a fascina); fermecător, adj. (încîntător, seducător); fermecător, s. m. (vrăjitor, vraci); fermecătoreasă, s. f. (vrăjitoare); fermecătoresc, adj. (ca vrăjitorii); fermecătorie, s. f. (vrajă, farmece); fermecătură, s. f. (vrajă, magie). 
 Der. neol. farmacie, s. f., din fr.; farmacist, s. m., din fr.

 După cum se observă din definiţii, în sensul primar fermecarea reprezintă o operaţiune ocultă magică, vrăjitorească, ceea ce creează confuzie, căci magia şi vrăjitoria nu sunt acelaşi lucru.

 Magul şi vrăjitorul se deosebesc între ei din mai multe privinţe, lucru necunoscut majorităţii oamenilor.
 Magul controlează energiile şi spiritele naturii, dar vrăjitorul se pune în slujba spiritelor.
 Iar în cazul farmecelor, de exemplu al farmecelor cu argint viu, elementele spirituale implicate nu au conştienţă de sine, de acea sunt comandate de omul operant, şi omul nu se poate pune în slujba lor. 
 Deci ar fi mai corect să spunem că acest tip de farmece reprezintă magie, nu vrăjitorie, din acest punct de vedere.
 Problema principală constă în faptul că în limba română este o mare confuzie în sensurile corecte ale termenilor folosiţi în acest domeniu ocult, în special din cauza unei mari ignoranţe în care poporul român a fost ţinut de biserică şi comunism în ultimii zeci de ani. 
 Românii au fost ţinuţi în teamă şi frică faţă de domeniul spiritual, fiind manipulaţi puternic de Biserică. 
 Din această cauză au dobândit un tipar de reacţie negativă chiar şi numai la auzul unor cuvinte cum sunt : magie, farmece, vrăjitorie, ocultism, spirit, spiritism...
 Este vorba aici de manipulare, persuasiune, necunoaştere şi ignoranţă, acestea fiind sursele şi originea confuziei, cât şi a fricilor ascunse.
 În toate ţările mai mult sau mai puţin civilizate, în care Biblia a ajuns să fie considerată principala carte sfântă a oamenilor, Biserica a creat o mare confuzie în rândul populaţiei şi al membrilor ei, căci ea a blamat şi interzis orice fel de practici spirituale... păgâne. 

(Păgân = necredincios, nume dat de creștini celor care sunt de altă religie, persoanelor care nu au nicio religie, care nu cred în Dumnezeu sau care nu au primit botezul; ateu. Persoană care se abate de la dogmele religiei (creștine); eretic.)
 Interzicându-le cu desăvârşire, din teamă şi dorinţa de a elimina orice concurenţă, pentru deţinerea controlului total asupra vieţii spirituale, atât preoţimea cât şi credincioşii de rând şi-au tăiat o creangă de sub picioare, căci nemaiavând contact direct cu practicile spirituale, magia şi vrăjitoria, au ajuns să nu mai înţeleagă nimic din ceea ce reprezintă aceste practici, necunoscătorii putând fi manipulaţi extrem de uşor de către cunoscătorii răuvoitori, practicanţi oculţi ai magiei negre şi vrăjitoriei. 
 "Ţine-ţi prietenii aproape, iar pe duşmani şi mai aproape"...  
 Membrii Bisericii au acţionat cu violenţă şi ură împotriva tuturor curentelor spirituale care au practicat comunicarea cu spiritele, numită spiritism, au ucis şi au pornit războaie "sfinte" de subjugare a altor popoare, au impus credinţa cu forţa armelor, prin crimă şi pedeaspă, şi, ca urmare, s-au... divizat, fărâmiţat, au luptat unii împotriva celorlalţi, şi se luptă şi se atacă încontinuu, şi în ziua de azi, în numele...  credinţei...
 Oamenii nu au fost în stare să instaureze o religie a păcii şi iubirii, prin iubire şi pace... 
 Ei au încercat, şi încă mai încearcă şi azi, să o impună cu forţa, prin manipulare, constrângeri... 
 Din păcate, chiar magia albă, singura forţă reală pe care se poate baza o astfel de religie a armoniei, a fost condamnată de Biserică, deşi Biserica a păstrat anumite ritualuri şi practici... magice, aplicate în cadrul tuturor slujbelor ei, pe care le-a numit... "Sfintele Taine" ! 
(conform sensului Biserică = "comunitate întemeiată de Isus Hristos, alcătuită din totalitatea celor care cred în acesta; semn al comuniunii oamenilor cu Dumnezeu.  
 Ansamblul credincioșilor reuniți într-o comuniune creștină locală.")
 De ce sunt magice : deoarece magia reprezintă totalitatea procedeelor, tehnicilor, formulelor, riturilor, ritualurilor, etc. prin care se invocă forțe supranaturale spre a produce efecte asupra realităţii înconjurătoare, inclusiv asupra oamenilor. 
 Practica procedeelor, formulelor, riturilor, ritualurilor, este numită magie (diferenţiată în albă sau neagră).
 Problematică, aici, este expresia "forţe supranaturale", căci ea creează de fapt o mare confuzie.
 Este Harul sfânt o forţă supranaturală sau este ea naturală ?
 Este harul sfinţilor o forţă supranaturală sau este naturală ?
 Este "puterea credinţei" o forţă supranaturală sau este naturală ?
 Spiritele naturii sunt ela supranaturale sau sunt naturale ? 
 Puterile spirituale omeneşti sunt supranaturale sau naturale ?...
 Ce este, de fapt, supranaturalul şi forţele supranaturale ?
  SUPRANATURÁL, -Ă, supranaturali, -e, adj. Care pare mai presus de forțele și legile naturii sau în contradicție cu acestea; care pare în afara naturii, a lumii percepute prin simțuri; care este atribuit unor forțe miraculoase; miraculos, fantastic. 
 (Substantivat, n.) Ceea ce se pretinde a fi mai presus de legile naturii. 
 Fără seamăn, extraordinar, excepțional. – Supra1- + natural (după fr. surnaturel).
Sursa: DEX '09 (2009) 

 În trecut, oamenii credeau că fulgerele şi trăznetele sunt forţe supranaturale...
 În prezent, supranaturalul devine tot mai... natural, prin prisma cercetărilor de fizică cuantică, deoarece avem ipoteze şi explicaţii ştiinţifice privind multidimensionalitatea universală.
 Cu alte cuvinte, oamenii de ştiinţă mută, încet, încet, supranaturalul în dimensiuni paralele, coexistente cu realitatea fizică perceptibilă prin simţurile corporale.
 Altfel spus, totul devine tot mai... natural, pe zi ce trece... chiar şi... magia, vrăjitoria, farmecele...
 Şi asta nu este deloc pe placul... religiei, bine-nţeles...
 Tu ştii care sunt cele 7 Sfinte Taine ?
1. Sfânta Taină a Botezului, 
2. Taina Mirungerii, 
3. Taina Pocăinţei, Taina Spovedaniei (a Mărturisirii)
4. Taina Sfintei Împărtăşanii (Euharistia)
5. Taina Preoţiei (Hirotonia),
6. Taina Cununiei,
7. Sfântul Maslu

-http://www.crestinortodox.ro/credinta/sfintele-taine-bisericii-ortodoxe-69802.html
-http://www.sfantulambrozie.ro/site-vechi/taine.html
-http://www.sfaturiortodoxe.ro/invatatura-crestina-ortodoxa/catehism-invatatura-credinta-crestina-ortodoxa-sfantele-taine.htm
- https://ro.wikipedia.org/wiki/Tain%C4%83_%28sacrament%29

 "Nu este om drept pe pământ care să facă binele şi să nu păcătuiască" (Ecclesiast 7,20).
(...) Pentru ca aceste semne ale iubirii şi atotputerniciei lui Dumnezeu să se perpetueze, Isus le-a încredinţat Bisericii.  

 Aceste semne sunt Sfintele Taine.
 Prin Sfintele Taine Biserica primeşte în continuare haruri pentru mântuirea oamenilor.
Definiţie : Sfintele Taine sunt semne văzute, lăsate de Isus Hristos, prin care dobândim harul sfinţitor spre sfinţirea vieţilor noastre.
 Se numesc semne văzute, pentru că fiecare Sfântă Taină are un element vizibil, care exprimă şi produce un efect nevăzut - harul sfinţitor.
 Fiecare Sfântă Taină are două elemente: 

- un semn material, vizibil, 
- un semn spiritual, invizibil. 
 Elementul vizibil poate fi : 
- un gest, ca punerea mâinilor, sau 
- un element material precum apa, pâinea, untdelemnul, vinul, însoţit de diferite formule verbale.
 Prin Sfintele Taine membri Bisericii se unesc în mod tainic cu Isus Hristos.
Celebrare:
Sfintele Taine se celebrează în Biserică, dar în situaţii speciale se pot celebra şi în casele creştinilor, sau chiar în spitale.
Celebranţii Sfintelor Taine sunt preoţii, iar primitorii lor sunt credincioşii.
 Celebrarea este însoţită de ceremonii (ritualuri na) rânduite de Biserică şi anume : cântări, tămâieri (cădelniţări), citiri.
 Isus Hristos a încredinţat Bisericii Sale şapte Sfinte Taine şi anume: Botezul, Mirul, Euharistia, Spovada, Maslul, Preoţia şi Căsătoria. 

 Ele sunt legate de toate etapele vieţii creştine.
 După efectul pe care îl produc şi rolul pe care îl au, deosebim:
1 - Taine de iniţiere – de intrare în viaţa creştină. Acestea sunt: Botezul, Mirul şi Euharistia.
2 - Taine de vindecare – prin care Isus vindecă sufletele şi trupurile rănite de păcat şi boală. Acestea sunt: Pocăinţa şi Maslul.
3 - Taine de slujire – Preoţia si Căsătoria.
 Unele Sfinte Taine imprimă o pecete de neşters, şi de aceea pot fi primite o singură dată în viaţă. 

 Acestea sunt: Botezul, Mirul şi Preoţia.
 Sfintele Taine sunt razele prin care Dumnezeu revarsă harul Său asupra celui care le primeşte cu credinţă.
 Chiar şi Isus, înainte de a înfăptui o minune, de a vindeca pe cineva, verifica credinţa celui care îi cerea ajutorul întrebând: “crezi tu că pot să fac lucrul acesta?" 

 Verificarea credinţei devenea astfel un mijloc de pregătire în vederea binelui pe care acesta urma să îl primească.
 Pentru primirea Sfintelor Taine aşa cum se cuvine, Biserica face o pregătire a oamenilor numită cateheză

 Prin Sfintele Taine, creştinii îşi sfinţesc vieţile şi se pregătesc pentru Împărăţia lui Dumnezeu.
 De reţinut!
 Pentru primirea Sfintelor Taine se cere credinţă !
 Sfintele Taine sunt mijloace prin care Biserica obţine harurile necesare mântuirii oamenilor.
 Sfintele Taine exprimă modul specific al lui Dumnezeu de a se apropia de oameni.
 Semnele, simbolurile sunt lucruri care se văd, pentru a ne face să înţelegem lucruri care nu se văd.
 Isus însuşi este semnul iubirii lui Dumnezeu, prezent în Biserică prin Sfintele Taine.
 În celebrarea Sfintelor Taine este prezent însuşi Isus.

Sursa : http://www.credinta-catolica.ro/manual-gc-sacramente/sfintele-taine/

"1. Termenul de „taină
 Cuvântul românesc taină, provine de la slavonescul тайна – таинство, care la rândul său traduce grecescul μυστήριον.  

 Limba latină are doi termeni diferiţi pentru ceea ce numim noi „taină” şi anume: misterium şi sacramentum, făcându-se cumva o distincţie între taina sub aspect dogmatic şi taina sub aspect liturgic-sacramental – distincţie care în Ortodoxie nu există (cel puţin în acest înţeles).
 În Sfânta Scriptură cuvântul taină are doar un înţeles general şi niciodată nu desemnează ceea ce numim noi astăzi „Sfântă Taină”, ci se referă la tainele lui Dumnezeu pe care El ni le descoperă (vezi: Înţelepciunea lui Solomon 2:22; Daniel 2:27-30; Marcu 4:11; I Corintheni 4:1; Efeseni 3:8-9; 5:30-32, Coloseni 2:2-3 ş.a.).   

 În general, Scriptura şi Tradiţia numeşte „taine a lui Dumnezeu” – tainele mântuirii, adică întreaga iconomie divină.
  În sec. II, Sf. Irineu de Lyon numeşte „taine” – „lucrările Sfântului Duh în Biserică”, iar Sf. Leon cel Mare, spune: „Tot ceea ce a fost văzut în Mântuitorul nostru, a trecut acum în Taine”. 

 Într-un sens mai larg, Sf. Ioan Gură de Aur spunea că Taină este însăşi Biserica şi lucrările ei cele mai importante – Botezul şi Euharistia, dar şi toate rugăciunile ei prin care se împărtăşeşte harul dumnezeiesc.
 Deci, ca o primă concluzie, prin Sfintele Taine Biserica Ortodoxă are în vedere toate lucrările sfinţitoare ale Bisericii, prin care se împărtăşeşte harul lui Dumnezeu celor ce îl doresc şi conlucrează cu el, sau, aşa cum spunea Sf. Nicolae Cabasila: „Tainele sunt viaţa în Hristos”.

2. Numărul şi clasificarea Sfintelor Taine
 Cel puţin în primul mileniu creştin, Biserica nu a vorbit niciodată de un număr exact de „Sfinte Taine” şi nici nu le clasifica în vreun fel. 

 Până nu demult, nu exista nici distincţia dintre „Taine” şi „Ierurgii”, pentru că aceasta e pur şi simplu absurdă. Termenul μυστήριον, desemna tot ce de referea la o viaţă în har.
 Este adevărat că în ultimele trei secole, în „dogmatica ortodoxă” s-au impus nişte denumiri şi clasificări cu referire al „taine”, dar e şi mai adevărat că acestea nu au existat anterior.
 În general, Sfinţii Părinţi şi Sfintele Sinoade nu s-au preocupat de numărul şi definirea Sfintelor Taine şi, prin urmare, Biserica Ortodoxă nu are nici până astăzi o învăţătură pe care am putea să o numim „oficială” şi „sobornicească” cu privire la acest subiect

 Deşi acest lucru poate părea straniu, de fapt totul e absolut normal. 
 Tainele nu pot fi definite, numărate, împărţite, despărţite, explicate sau analizate, pentru că în acest caz nu ar mai fi „taine”. 
 Mai mult decât atât, aceasta nu trebuie considerat ca un agnosticism, ci mai degrabă ca o adevărată gnoseologie teologică, care nu poate fi decât apofatică. 
 Şi totuşi, pentru că natura studiului o cere, noi vom încerca să vorbim despre înţelesul şi numărul Tainelor, ţinând totuşi seama de faptul că este imposibil de a număra (sau enumera) darurile pe care Biserica, răspândită în timp şi spaţiu, le-a primit de la Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos şi le împărtăşeşte credincioșilor." Sursa : http://www.teologie.net/2009/10/18/sfintele-taine-si-numarul-lor-in-traditia-ortodoxa/  

Cred că este clar că, atunci când vorbim de Tainele Sfinte, este vorba, în esenţa acestei practici, de ritualuri de... magie albă = teurgie
Cui nu-i este clar, să studieze definiţiile magiei şi să le compare cu ritualurile bisericeşti :
MAGÍE, magii, s. f. 1. Totalitatea procedeelor, formulelor, riturilor etc. prin care se invocă forțe supranaturale spre a produce miracole; practica acestor procedee, formule etc.
Sursa: DEX '09 (2009) 
MAGÍE s. 1. v. vrajă. 2. magie albă = teurgie. 3. v. farmec.
Sursa: Sinonime (2002)
MAGÍE ~i f. 1) Ansamblu de procedee oculte prin care se crede că se pot produce fenomene miraculoase.
Sursa: NODEX (2002) 
MAGÍE s. f. 1. complex de practici prin care se consideră posibilă acționarea asupra realității înconjurătoare cu ajutorul forțelor supranaturale; vrăjitorie. 

  ~ neagră = magie propriu-zisă care apelează la puterea demonilor;
  ~ albă = arta de a produce fenomene naturale care par miraculoase.
Sursa: MDN '00 (2000)
 MAGÍE (‹ fr., lat.) s. f. 1. Ansamblu de procedee, formule sau rituri, mai mult sau mai puțin secrete, prin care se utilizează forțe misterioase pentru obținerea unor rezultate contrare celor posibile prin tehnici obișnuite. 

M. implică o credință într-o continuitate confuză între cosmos și psihismul uman, ca și cum ar fi traversate de același curent de forțe. 
Etnologii disting: m. albă = m. bună, obișnuită, care manevrează realitatea prin procedee precum forța sonoră a rostirii, forța creatoare a imaginii etc., servind interesului comunității sau persoanei pentru alungarea spiritelor rele, vindecarea victimelor vrăjilor etc.
m. neagră = m. rea, care invocă demonii spre a cauza moartea sau nenorocirea unei persoane. 
Tradițional, evoluția gândirii omenești este înfățișată în ordinea: m.-religie-știință, m. fiind interpretată ca o formă primitivă de religie și ca o pseudoștiință. 
Magia a jucat un rol important în religiile primitive, dar nu este cu totul exclusă în timpurile moderne; anumite fenomene atribuite m. sunt de netăgăduit; încă neexplicate de știință, ele țin de competența cunoașterii esoterice.
Sursa: DE (1993-2009) 


TEURGÍE s. f. (Livr.) Magie albă. [Pr.: te-ur-] – Din fr. théurgie, lat. theurgia.
Sursa: DEX '09 (2009) 
TEURGÍE s.f. (Ant.) Operație magică, proprie ermetismului elenistic, în care se presupunea a stabili un contact cu divinitatea sau cu forțele demonice printr-o evocare, efectuând astfel miracole; magie albă

[Pron. te-ur-, gen. -iei. / cf. fr. théurgie, lat. theurgia, gr. theourgia < theos – zeu, ergon – operă].
Sursa: DN (1986)  

 (în fil. neoplatoniciană) arta de a face ca Dumnezeu să coboare în suflet, creând astfel o stare extatică. 
2. gen de magie prin care se pretinde punerea în contact cu divinitatea binefăcătoare; magie albă. 
3. știința miracolelor; pretinsă artă de a face minuni. 
(< fr. théurgie) Sursa: MDN '00 (2000)

 Deşi Biserica nu le mai înţelege rostul, scopul, şi importanţa reală, doar aceste energii şi forţe magice au permis bisericii să dăinuie până în ziua de azi. 
 Dar aplicarea mecanicistă a ritualurilor a condus în mod normal la fărâmiţarea şi divizarea Bisericii, şi la atenuarea tot mai mare a credinţei în rândul populaţiei...
 Biserica pierde teren zilnic... 
 Cred că a venit însă timpul să instaurăm pacea şi iubirea pe pământ, să demonstrăm că suntem fiinţe civilizate, şi că putem trăi civilizat, înainte de a fi... raşi cu o nouă... apocalipsă. :)

 Şi acest lucru se poate realiza doar prin instaurarea unei noi forme de educaţie şi învăţământ, prin care toţi oamenii să dobândească o cunoaştere spirituală mai apropiată de realitate. 
 Adevărata faţă a realităţii este una... magică, sublimă, fermecătoare, aşa cum fizica cuantică a început să ne-o descrie... 
 De aceea nu trebuie să ne ferim, cu teamă şi frică, de ceea ce numim magie şi vrăjitorie, ci trebuie să avem curajul de a studia în mod ştiinţific aceste domenii, pentru a le înţelege, şi a le putea controla, din punct de vedere al legilor determinismului cauzal. 
 Doar cel ce cunoaşte şi înţelege ce este şi ce reprezintă un proces magic poate controla astfel de procese, în mod conştient. 
 Încearcă să înţelegi faptul că biserica şi preoţii folosesc magia şi procesele magice, în toate slujbele efectuate, începând cu tămîierea, până la slujbele ţinute pentru cei ce se află pe... lumea cealaltă, în stare de... spirite decorporate...  
 Ştiu că preoţii se află într-o mare... dilemă... 
 Biserica, ori îşi va transforma şi adapta învăţătura, ori va... dispărea, în curând, ca orice sistem şi fiinţă ce nu se poate adapta la condiţiile în permanentă schimbare ale vieţii...  
 Curentele spirituale care până nu demult au fost blamate şi interzise de Biserică, au revenit, în forţă, o dată cu instaurarea... democraţiei, adică a voinţei... poporului. 
 Biserica nu mai poate impune nimănui nimic, cu forţa.  
 Vocile care se impun în prezent şi cele care se vor impune, în continuare, în viitor, pe plan spiritual, sunt şi vor fi din afara Bisericii, căci ea se înăbuşe în dogmatismul ei conservator limitat, cu fiecare zi.
 Sfinţii Părinţi nu mai sunt la modă, căci moda aceasta a creat-o şi impus-o Biserica, iar acum poporul demonstrează că are nevoie de o altă modă, moda interzisă de Biserică, cea a... Maeştrilor (Învăţătorilor) spirituali, a Iluminaţilor, care vorbesc în mod liber despre Divinitate, om, lume, Univers, Creaţie, viaţă, moarte, esenţa spirituală a omului...
 Aceşti oameni nu mai sunt supuşi nici unei Ierarhii care să le impună CE şi CUM să se adreseze populaţiei, şi oamenii simt asta, şi apreciază pozitiv libertatea cuvântului... 
 Cine nu se poate adapta, este supus pieirii. 
 Asta este o lege eternă a evoluţiei...

 Farmecele cu "argint viu"
 "Argintul viu" reprezintă o energie densă, condensată, manifestată de anumite entităţi spirituale (spirite) ale naturii, care se găseşte din punct de vedere spiritual în mijlocul Pământului, în corespondenţă corporală cu elementul fizic numit mercur.
 Fiind o energie foarte grea, condensată, se acumulează de obicei în bazinul mic, dar când cantitatea acumulată este foarte mare, poate umple tot corpul spiritual, inclusiv capul, producând tulburări mentale.
 Farmecele cu argint viu au o anumită legătură cu prezenţa mercurului fizic în organism sau în imediata apropiere a acestuia, dar se bazează pe anumite proprietăţi energetice legate de ceea ce întreţine şi manifestează în plan fizic elementul material numit mercur. 
 În esenţă este vorba deci despre anumite entităţi spirituale ale elementelor, a căror corp fizic este constituit de ceea ce percepem a fi materia elementului chimic numit mercur. 
 Ele, neavând o conştienţă de sine evoluată, şi discernământul binelui şi al răului, pot fi manipulate de persoanele pe care le numim vrăjitori, care le pot implementa programe inforenergetice de acţiune în planul terestru material, ce pot conduce la iniţierea şi desfăşurarea unui proces ce vizează dezorganizarea ţesuturilor umane în care pătrunde.
 Argintul viu o dată pătruns în câmpul unui om, se localizează întâi în micul bazin, ca pe fundul unui vas, şi de acolo exercită o influenţă perturbatoare asupra proceselor fizice şi psihice organice, prin influenţa perturbatoare exercitată asupra entităţilor spirituale care coordonează procesele interne ale organismului uman. 
 La bărbaţi se „depune" la nivelul testiculelor, producând impotenţă sau „împietrirea" lor. 
 Simptome: dureri de cap, insomnii, gânduri stranii, necesitatea de a urina imediat după fiecare ingerare de lichide, greţuri, vărsături, scaune moi, probleme digestive, meteorism abdominal (balonare).
 Are şi capacitatea de a trece de la o persoană la alta, prin simpla apropiere. 
 Dacă la o masă o persoană este intoxicată de argint viu, după un timp toate persoanele vor fi infestate cu cantităţi mai mici sau mai mari de argint viu, în funcţie de protecţia spirituală personală.
 Medicii nu înţeleg fenomenul prin care un om poate fi fermecat cu argint viu, crezând că în realitate este o vorba de o intoxicaţie cu mercur. 
 Din aceasta cauză, datorită faptului că nu este depistată prezenţa unor valori ridicate a mercurului fizic în organism, nu ştiu şi nu pot să trateze tulburările prezente la persoanele fermecate, analizele relevând indici normali, apropiaţi de media normalităţii.  
 Încă nu există aparatura adecvată care să măsoare valorile de câmp ale corpurilor energetice ale fiinţei umane, şi să depisteze prezenţa factorilor nocivi, destabilizatori, ai câmpului auric.
 Studiază puţin, din următoarele rânduri, punctul de vedere medical, şi încearcă să-ţi formezi o părere proprie, citind în continuare.
 Medicii susţin că intoxicaţiile cu mercur, sau absorbţia crescută a acestuia, se produc îndeosebi la persoanele care lucrează sau au lucrat într-un mediu cu noxe. 

 Atât preoţii, cât şi medicii însă, apreciază că eliminarea mercurului nu trebuie facută prin intermediul vrăjitoarelor, care administrează, în astfel de cazuri ''apa argintului'', sau alte modalităţi de pătrundere a mercurului în organism.  
 Descărcarea de mercur se face foarte uşor.
 La Secţia de Boli Profesionale a Spitalului "Sfântul Pantelimon" sunt înregistrate foarte puţine intoxicaţii cu mercur. 

 După cum afirma dr. Viorel Lacrima, şeful secţiei, doar 160 de persoane, care au lucrat la "Electroliza", în Combinat, sânt luate în evidenţa Clinicii de boli profesionale Colentina. 
 În realitate însă, numărul celor care au valori crescute de mercur în urină este mult mai mare.
 "Mai există intoxicaţii cu mercur la unităţile unde se lucrează cu mercur la presă, la forjă, unde mercurul se ia cu mâna, dar multe persoane nu declară că au intoxicaţia cu mercur, de frică să nu-şi piardă locul de muncă. 
 Dacă înainte de '89 au existat trei cazuri de deces prin intoxicaţie cu mercur, după '90 nu a mai fost raportată nici o intoxicaţie la Clinica de Boli Profesionale. 
 Absorbţii crescute de mercur au fost, dar între acestea şi intoxicaţiile cu mercur este o foarte mare diferenţă", a precizat dr. Lacrima.
 Prima cale de absorbţie a mercurului în organism este cea respiratorie, ştiindu-se că, la 18 grade C mercurul începe să se evapore, şi poate fi absorbit pe cale respiratorie. 
 În plus, mercurul poate pătrunde în organism şi prin tegumentele intacte, cutanat, calea digestivă fiind mai puţin probabilă, dar nu imposibilă, dupa opinia specialiştilor.  
 Depinde însă cât stă mercurul în stomac, dar în legatură cu mecanismul de acţiune a acestuia asupra organismului, se poate spune că leziunile primare, care să explice intoxicaţiile cu mercur, nu sunt încă determinate, şi nu se ştie aproape nimic despre perturbările biochimice pe care le produce mercurul în organism.
 Aproape zilnic, din ce în ce mai multe persoane care nu lucrează în mediu cu mercur, se prezintă la medic, cu absorbţie crescută de mercur. 

 După examenul clinic efectuat la Secţia de Boli Profesionale, sunt îndrumate către laboratoarele de toxicologie, pentru determinarea de mercur.
 Descărcarea de mercur se face foarte uşor, cu o internare de până la zece zile, dar acesta se poate elimina şi pe cale naturală, urmând un regim cu ceaiuri. 

 Există însă multe persoane care apelează la tot felul de babe, care dau mercurul sub diferite pomezi : cu mercur introdus în margarină sau în seu de oaie, ung bolnavii pe picioare, împotriva durerilor reumatice, şi în aceste condiţii, mercurul se absoarbe prin tegumentele intacte. 
 De reţinut este faptul că, după absorbţia mercurului în sânge, el este imediat oxidat, ceea ce este foarte periculos. 
 Sub formă de albuminat de mercur, se dizolvă în grăsimile sângelui, care reprezintă cea mai frecventă cale de depozitare şi de acumulare a mercurului în creier, de unde se elimină foarte încet !
 Acumularea şi depunerea mercurului în creier produce o simptomatologie foarte asemănătoare cu cea a bolilor psihice ! 

 Bolnavul are stări de instabilitate, dureri de cap, oboseală permanentă, ameţeli, tulburări de somn. 
 Se poate produce chiar o inversare a timpului de somn, bolnavul prezentând somnolenţă diurnă si insomnie noaptea. 
 Când valorile absorbţiei de mercur sânt crescute, apar semnele caracteristice ale intoxicaţiei cu mercur, manifestate prin : tulburare psihică, de la tremurul ploapelor şi mîinilor pâna la stări de anxietate, frică, timiditate, nesiguranţă sau iritabilitate, aspecte care îl fac pe omul bolnav să aibă o atitudine inexplicabilă, de neînţeles de către cei apropiaţi lui. 
 Foarte rar, dupa cum susţin specialiştii, apar şi erupţii pe piele, şi bolnavii sunt îndrumaţi către medicii dermatologi. 
 Mulţi însă merg la babe, care îi ung cu aşa-zisa apă a argintului, sau le dau seminţe de varză, care au metil mercur, o substanţă foarte toxică
 Ei merg practic pentru o erupţie cutanată, dar se ajunge la o creştere a valorilor de mercur, datorită manevrelor nemedicale utilizate. 
 De cele mai multe ori, după astfel de "tratamente" aplicate de diverse persoane care utilizează magia neagră pentru eliminarea argintului-viu, bolnavii ajung la cabinetul de toxicologie pentru determinarea de mercur, analiză care le certifică existenţa sau lipsa unei absorbţii crescute de mercur în sânge.
 Zilnic, 1- 2 persoane se adresează laboratorului, afirmând că au argintul viu. 

 Uneori, oamenii spun că au apelat la ghicitori, la magia neagră, şi atunci este foarte greu să-i convingi că nu poate fi vorba despre aşa ceva, şi că o cantitate infimă de mercur
se poate ingera din alimente, din apă, din aer. 

 De regulă, îi redirecţionează la specialişti, la internişti, la dermatologi, sau către alte specialităţi, dar este foarte greu să colaborezi cu astfel de oameni, care susţin că li s-a făcut ceva, şi au argintul viu. 
 Uneori spun că simt cum merge argintul prin corp, dar în realitate aşa ceva nu este posibil, spun cadrele medicale.
 Când unele persoane iau mercurul dat de diferite vrăjitoare, sau beau "apa argintului", abia atunci se pot intoxica, iar simptoamele sunt foarte variate, de la cele dermatologice până la cele neurologice...
 Gustul metalic în gură este primul semn de intoxicare efectivă cu mercur. 

 Ajuns în organism, acesta produce breşe pe unde se scurge energia, iar omul se simte devitalizat, pierdut în timp şi spaţiu. 
 Mercurul are afinitate cu rinichii, afectează sistemul imunitar, memoria, iar manifestările fizice pot fi sub formă de infecţii. 
 La nivel cutanat pot apărea bubiţe sau eczeme, iar în cavitatea bucală se observă tot felul de leziuni, depozite albicioase la nivelul tegumentului, care nu-şi găsesc rezolvare pe calea medicinei alopate. 
 De asemenea, la nivel digestiv apar tulburări gastro-intestinale, iar la nivelul esofagului pot apărea arsuri. 
 În corp, argintul viu se depune pe celule, se lipeşte ca o pilitură de fier şi, fiind o energie grea, atacă mai întâi organele genitale.
 Se spune, chiar de către vrăjitoare, că atunci când argintul viu este trimis cu adresă precisă, orice tratament pe calea medicinei alopate devine inutil, dar există persoane care susţin că
o descântătoare pricepută poate rezolva problema în câteva minute..
 În această privinţă există, desigur, multă manipulare psihică din partea celor care te sugestionează că eşti fermecat cu argint viu, şi că ei pot rezolva problema ta, pentru a putea, de fapt, să te... "rezolve" de ceva... bani sau obiecte preţioase...   
 Conform teoriei "Universului viu", entităţile energetice care stau la baza manifestării elementului mercur în natură nu au voinţă proprie, conştienţă, nu pot să discearnă între bine şi rău, şi primesc o "comandă" programată pe care o execută în mod automat, cu precizie. 
 Odată ajunse la destinaţie, încep prin a crea în biocâmpul victimei "spărturi" prin care organele din jur încep să piardă energie, de aici starea de oboseală accentuată, de sfârşeală. 
 Mai mult, "mănâncă" efectiv din biocâmpul uman, creând breşe care permit energiilor străine să intre. 
 Elementul are şi capacitatea de transmutare, adică trece din stare materială în stare energetică sau invers !
 Dacă unei persoane i s-a trimis doar partea energetică a mercurului, analizele vor ieşi bine, deoarece materia nu este infestată, ci doar câmpul energetic al fiinţei.

 De ce organismul nu intră în alertă şi nu activează mecansimele sale de protecţie,
și farmecele cu mercur nu-i ocolesc nici pe cei mai buni credincioşi
 De îndată ce a ajuns în câmpul unei persoane, agentul se localizează în zona bazinului, iar de acolo afectează atât fizicul, cât şi psihicul. 
 Medicina tradiţională chineză afirmă că unele câmpuri energetice ale omului sunt "de cinabru" (sulfură de mercur), având deci ceva de natură energetică în comun cu energia care întreţine existenţa (manifestarea în plan fizic) acestei substanţe. 
 Este posibil, deci, ca aceste "câmpuri de cinabru" care există în structurile energetice umane, să permită energiei argintului viu să pătrundă fără a-i opune rezistenţă, pe baza principiului rezonanței, a acceptării similarului, familiarului. 
 Astfel, energia distructivă poate "păcăli" mecanismele de protecţie naturale ale fiinţei.
 După ce se descoperă prezenţa mercurului în organism, se poate aplica şi un tratament bioenergetic asupra persoanei afectate, indiferent dacă intoxicaţia este în corpul fizic, în câmpul energetic sau în amândouă. 

 Pentru partea materială, sunt recomandate anumite suplimente nutritive alimentare (de exemplu anumite ceaiuri) care pot să cureţe corpul de metale grele la nivel celular. 
 Tratamentul holistic permite acţiunea pe toate nivelele structurale, curăţind mercurul cu energia lui cu tot.
 Se spune că o tehnică "băbească" eficientă de eliminare din organism este "tehnica celor trei ouă", ţinute la nivelul creştetului victimei, deoarece albuşul are capacitatea de a "prinde" energia mercurului. 

 Când ouăle sunt sparte într-un borcan cu apă, albuşurile se ridică, lăsând să se vadă nişte bule argintii (acestea reprezintă forma energetică a argintului viu), mai mari sau mai mici. 
 Dacă gălbenuşul de ou se sparge, este semn că avem de-a face cu un atac psihic. 
 Un remediu de primă urgenţă recomandat poate fi preparat din 10 albuşuri de ouă amestecate cu lapte dulce, compoziţia realizând o absorbţie la nivelul stomacului, împiedicând răspândirea metalului în organism.
 Radiestezic, prezenţa argintului viu se poate constata în mod simplu cu un pendul, căci acesta este atras puternic de mercur, şi va rămâne nemişcat, fixat deasupra zonei infestate. 

  Folosind un pendul, se poate determina care chakre sunt închise, pendulul rămânând fixat deasupra chakrei blocate, nemişcat, ca şi cum ar fi atras de un magnet.
 Se poate afla dacă este argint viu sau nu, prin întrebări simple, cu răspuns „da" sau „nu", coresponzând mişcărilor dreapta-stânga ale pendulului.
 Câteva şedinţe de terapie cu lumină, şi terapia chakrelor, pot face ca pacientul să se simtă mai bine. 

 Lumina, terapia cu lumină, obligă argintul viu să se scurgă în pământ.
 Folosirea tehnicilor energetice, tip Yoga, Reiki, etc., pot face ca argintul viu să se scurgă în pământ, subiectul simţind efectiv acest proces de scurgere. 

 Se mai pot folosi rugăciunea Sfântului Ciprian şi Molitfele de dezlegare de farmece şi vrăji ale bisericii ortodoxe, care au efect mai puternic dacă se face şi stropirea cu apă sfinţită la sfârşitul slujbei. 
 Unii credincioşi afirmă că rugăciunea Tatăl Nostru, spusă cu credinţă, poate face ca toate chakrele să se deschidă şi să permită argintului viu să se scurgă în pământ.
 Psihoterapia, psihanaliza, nu prezintă valoare în aceste cazuri, pentru că specialiştii nu cunosc şi nici nu cred în existenţa farmecelor, şi de aceea nu au nici un control conştient asupra efectelor lor. 
 În plus, dacă nu este preluată energia malignă din câmpul pacientului, ea rămâne stocată la nivelul profund al subconştientului.  
 Descântecul are efect, dacă descântătorul ştie formula prin care entităţile spirituale pot fi "deprogramate", şi reprogramate în scopul de a părăsi organismul infestat, în mod definitiv.
 Victimele pot prezenta chakre închise, acestea putând fi redeschise prin mai multe tehnici spirituale, de tip yoga, Reiki, medicină tradiţională chineză, presopunctură, polaritate, acupunctură, etc.

 Victima infestată prezintă diminuarea voinţei proprii, nu mai poate gândi coerent, nu mai este capabilă să ia decizii şi să acţioneze în mod corect. 
 O astfel de situaţie, prelungită în timp, destabilizează şi dezactivează omul, pentru că el nu mai poate relaţiona cu exteriorul, întâi din punct de vedere energetic, şi apoi la propriu în mod fizic. 
 Victima începe să perceapă lumea înceţoşat, ca printr-o ceaţă...
 
 Există un tip de farmece care se înnoiesc singure, periodic, urmând o anumită programare iniţială în acest sens.  

 Ca metodă de contracarare, cel mai bine este ca pacientul să înveţe să se vindece singur (de exemplu întâiul grad de Reiki este de multe ori suficient).
 Cauza se poate descoperi prin mai multe metode, de exemplu prin masaj osteopat, la deblocarea articulaţiilor pacientului, el putând să primească în câmpul conştienţei informaţii stocate în memorie, referitoare la persoana sau persoanele implicate în influenţarea stării sale de sănătate.
 De reţinut faptul că nu entităţile spirituale implicate în proces reprezintă cauza şi sursa răului, ci intenţia şi voinţa celui ce comandă realizarea lui, precum şi a celui ce transpune intenţia în faptă ! 

 Omul face rău omului, nefiind implicaţi nici un fel de diavoli, demoni, draci, sau alte entităţi malefice. 
 Dar... dacă mergem mai în esenţă, spre sursa şi originea reală a intenţiei diabolice, atunci vei putea constata că ea întotdeauna îi este indusă omului, telepatic... dinafară...
 În general, cine a avut de-a face o dată cu farmecele şi magia, are mari şanse să se reîntâlnească cu ea, fiind adesea vorba de un context de natură karmică...

 Informaţiile de mai sus despre intoxicaţiile cu mercur le-am sintetizat de pe siteuri medicale de specialitate.
 Restul informaţiilor sunt sintetizate de pe alte numeroase siteuri pe care am căutat informaţii în domeniu.
 Toate informaţiile au strict caracter informativ şi nu reprezintă tehnici de diagnostic sau de vindecare recomandate de mine.
 Pentru problemele tale de sănătate este necesar să consulţi un specialist!
 Nu îmi asum nici o răspundere pentru persoanele care vor aplica în practică vreo procedură descrisă pe blogul meu, în acest articol sau altele, acestea făcând-o pe propria lor răspundere! 

 
CĂRŢI SPIRITUALITATE, EZOTERISM, PARANORMAL, PARAPSIHOLOGIE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Poți susține activitatea mea prin sponsorizare pe platforma Patreon sau Buy Me A Coffe, și vei beneficia de bonusuri importante pentru dezvoltarea ta personală (articole și materiale video destinate sponsorilor - memebership):https://www.buymeacoffee.com/7a4dFhE


-DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

Dacă ţi-a plăcut:
- dă un Like şi o Distribuire ( pe PC latura din stânga a monitorului şi sub fiecare articol, pe dispozitivele mobile în partea de jos a ecranului - 2 săgeţi de apăsat pt Urmărire (Follow) şi Partajare / Distribuire, şi sub fiecare articol )
- pe PC apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks). 
- abonează-te prin email, prin serviciul FeedBurner la acest blog aici : http://feeds.feedburner.com/Kato-ParapsihologieExtrasenzorial  
Abonează-te la postările noi ale blogurilor mele prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Subscribe to Spirit by Email
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen în căsuţa de "Căutare", sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) :  http://youtube.com/user/katonanico

Aici ai linkul lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Loveblog4all" la un click distanţă - peste 500 articole ! : 
http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html


De AICI POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde 
(Pt audiţie, dacă nu se deschide fişierul, selectează deschiderea fişierului cu "Music player for Google drive" - de la "Deschideţi" aflat pe mijlocul paginii sus, după ce dai click pe pătratul cu săgeată spre dreapta din dreapta sus, sau accesează al doilea link) :
1. https://drive.google.com/folderview?id=0B6aZWulFbbTCfl82UVVjeFVybzg4U2E1SlF0TV9rSnRvMlVnUEhxMVE0T0w1Y1VZOEhWS3c&usp=sharing ;
2. Playlist audiţie - http://www.driveplayer.com/#playlistId=0B6aZWulFbbTCQThsemtyaUotclU&userId=107210686182850199192 

Binecuvântarea şi Blestemul - Generalităţi


(Articol creat pe baza textului publicat de mine pe forumul meu "Universul Spiritual" la data de 21 Noiembrie 2011)
Cuvântul blestem are următoarele sensuri în limba română (sinteză din mai multe dicţionare ale limbii române): invocare a urgiei divinităţii împotriva cuiva; nenorocire a cuiva pusă pe seama furiei divine. Din "blestema" (derivat regresiv). 
 Cuvinte prin care se invocă abaterea unei nenorociri asupra cuiva; imprecație; maledicție. 
 Rău fatal, pus pe seama furiei divine, care se pare că planează în permanență deasupra cuiva; Imprecație (legată de credințele superstițioase) prin care se invocă abaterea unei nenorociri asupra cuiva. 
 În basme și legende- vrajă căzută asupra unui lucru.
 Sinonime : calamitate, catastrofă, dezastru, flagel, grozăvie, năpastă, nenorocire, pacoste, potop, prăpăd, pustiire, sinistru, urgie. Lat. pop. blastimare (= blasphemare).
A huli, a ocărî. ( Refl.) A face jurămînt, a se jura. A vorbi de rău, a ponegri, a defăima.
Var. blăstăma, blăstema. Mr. blastim, megl. bl’astim. Lat. blastēmāre, der. de la blasphemāre '; cf. sp. lastimar, care atestă existența formei lat. vulg., cu t în loc de f; v. și it. biasimare, fr. blâmer.
Invocație cu funcție de sancţiune, prin care se cheamă mînia sau urgia unei divinităţi asupra unei fiinţe sau obiect în scop de răzbunare (pedeapsă). 

 Blestem divin = blestem adresat de Dumnezeu perechii primordiale Adam și Eva, după înfruptarea din Pomul Cunoștinţei, anulat apoi prin răscumpărarea săvîrșită de Hristos...

Din aceste definiţii se remarcă 3 idei principale :
1. efectul blestemului este în principal legat de voinţa divină, şi doar în mod secundar de cea umană, omul invocând prin blestemare intervenţia magică, divină (la români în trecut răul abătut asupra oamenilor era considerat a reprezenta efectul manifestat al penalizării păcatelor sale, de către divinitate ; conceptul hindus "karma" asimilează manifestarea binelui şi răului ca reprezentând efectele cauzate de acţiunile proprii, conform legii determinismului cauzal ; punctele de vedere diferă în aparenţă, dar ambele se bazează pe existenţa liberului arbitru şi a unor legi naturale de origină divină, a căror încălcare este penalizată)
2. efectul blestemului asupra oamenilor are întotdeauna o natură negativă, punitivă, distrugătoare, cauzatoare de suferinţă,
3. motivaţia care stă la baza enunţării unui blestem, este cea de a pedepsi, sancţiona, răzbuna, penalizând o anumită atitudine sau un comportament, din acest punct de vedere el având ceva în comun cu sentinţa de condamnare.


 
Meditaţia asupra acestor idei te poate ajuta să observi şi să înţelegi faptul că :
1. legile divine şi legile naturii reprezintă unul şi acelaşi lucru, adevărul fiind, ca întotdeauna, undeva la mijloc,
2. a fi pedepsit de către divinitate, prin boală sau altă modalitate de suferinţă, reprezintă acelaşi lucru cu a suferi efectele cauzale ale acţiunilor proprii, care au încălcat anumite legi naturale ale determinismului cauzal, ce sunt de origine divină,
3. a afirma faptul că cineva este bătut de soartă, pedepsit de Divinitate, sau că a suferit efectele karmice ale acţiunilor sale, reprezintă acelaşi lucru, privit din unghiuri diferite.
4. prin blestem omul invocă manifestarea unei sancţiuni divine în plan terestru asupra cuiva anume, ceea ce contravine credinţei în faptul că Divinitatea sancţionează în mod just, corect, şi la timpul potrivit, greşelile fiecărui om.

 Din acest punct de vedere, blestemarea denotă o lipsă de credinţă în... justeţea divină. 
 Cazul în care prin enunţarea unui blestem nu se invocă voinţa divină, ci se încearcă a se face dreptate "de unul singur", denotă o totală lipsă de credinţă, căci acel om, prin intenţia de a face un rău cuiva, care reprezintă o reacuvântare, denotă faptul că nu crede că va putea fi sancţionat conform efectelor răului produs de el altora. 
Violenţa atrage violenţă, binele atrage binele, răul atrage răul, şi ...cine scoate sabia, de sabie va pieri... 
 Cel ce nu are credinţă, nu crede în astfel de legi şi principii cauzale...
5. În toate marile religii se afirmă existenţa unei Ierarhii de entităţi spirituale, situate, ca nivel evolutiv, între om şi divinitate (la ortodocşi şi catolici, de la Îngeri la Serafimi). 

  Îngerii şi Arhanghelii, cele mai apropiate entităţi de cele umane, au rolul de a pune în aplicare planul divin privind umanitatea, influenţând în mod direct activităţile lor. 
 Îngerii Apocalipsei reprezintă un exemplu elocvent. 
 Ca urmare, trebuie înţeles atât faptul că aceste entităţi mijlocesc relaţia divinităţii cu fiinţele umane, cât şi faptul că cele de ordin superior, care acţionează la nivel planetar, al sistemului solar, al galaxiei, şi universal, practic menţin în funcţiune permanentă manifestarea legilor naturale divine, la fiecare nivel cosmic corespunzător nivelului lor de evoluţie. 
 Ca atare, Dumnezeu nu sancţionează în mod direct, ci prin intermediul nenumăratelor entităţi mijlocitoare, care "umplu" şi acoperă universul, întreţinând funcţionalitatea Legii. 
 Tot ceea ce se manifestă în plan material ca procese fizico-chimice transformatoare, reprezintă expresia forţelor exercitate de entităţi situate pe diferite niveluri evolutive (de conştienţă), care contribuie în comun la manifestarea Planului Divin... 
 Un important rol în Creaţie este reprezentat de forţa şi puterea gândului. 
 Cine nu crede în existenţa telepatiei, în procesul de transmitere la distanţă (spaţio-temporală) a energiei şi informaţiei înglobată în câmp energetic, de regulă nu crede nici în existenţa blestemelor şi a binecuvântării, deoarece nu înţelege procesul, şi deoarece nu înţelege, nu poate accepta realitatea sa existenţială. 
 Transmiterea binecuvântării şi a blestemului este legată şi de fenomenul telepatiei, de transmiterea telepatică, de fenomenul rezonanţei, de aceea este recomandabil, dacă eşti interesat de acest subiect, să studiezi şi subiectul telepatiei.
 Dacă tu crezi că există în realitate "binecuvântarea", atunci implicit crezi că există şi opusul ei, "reacuvântarea", adică ...blestemul, căci binecuvântarea şi reacuvântarea (blestemul) reprezintă două aspecte ale aceluiaşi lucru, pe care l-am putea denumi "cuvântarea".
 Totul este Spirit, Universul este Mental. 

 Dumnezeu a zis să se facă lumină, şi s-a făcut lumină, conform cuvântului cuvântat. 
 Puţini oameni înţeleg efectul, rolul, scopul, sensul şi semnificaţia cuvintelor şi a cuvântării. 
 Puţini oameni înţeleg faptul că ceea ce gândesc, exprimarea gândurilor, a intenţiei, a voinţei, vor produce o acţiune asupra mediului înconjurător, obiectelor şi fiinţelor, care vor fi impregnate de vibraţiile emise mental, şi vor reacţiona, prin rezonanţă, la undele câmpului vibratoriu care le-au străbătut.
 Funcţionarea procesului blestemului, la fel ca şi al binecuvântării, la fel ca şi în cazul radioului, televizorului, telefonului, PC-ului, necesită realizarea unui acord, a unei acordări frecvenţiale, realizarea fenomenului de rezonanţă

 Pentru ca energia emisă de emiţător să influenţeze receptorul, conform direcţiei şi sensului dat de intenţie, undele emise de receptor trebuie să facă să vibreze ceva (un anumit mediu) existent în fiinţa receptoare. 
 Exemplu simplu : dacă în apropierea unui pian emiţi un sunet, un "la", vocal sau cu alt instrument, în pian va vibra coarda metalică stuată în dreptul clapei care, lovită de pianist, determină producerea sunetului (notei )"la". 
 Cu cât sunetul emis va fi mai puternic, coarda pianului va vibra, datorită rezonanţei, mai puternic, preluând o parte din energia sunetului emis în mediul atmosferic ! 
 Prin fenomenul de rezonanţă, receptorul preia din energia emisă de emiţător, vibrând în conformitate cu natura acelei energii ! 
 Ceea ce intră în rezonanţă, în cazul aparaturii tehnice, este numit "circuit oscilant rezonator". 
 Cât timp emiţătorul va emite, receptorul va fi influenţat, prin rezonanţă, vibrând, preluând din energia emisă în direcţia lui.
 Orice gând ce conţine o intenţie clară legată de o anumită persoană-ţintă, reprezintă o binecuvântare sau un blestem, şi va "lovi" acea persoană, în mod inevitabil, aşa cum un sunet emis lângă un pian face ca o coardă a pianului să vibreze inevitabil !
 Măsura influenţei pe care gândul o va exercita asupra persoanei ţintă, depinde de mai mulţi factori, ca în cadrul oricărui proces fizic. 

 Orice persoană este influenţată în mod telepatic de gândul emis de o altă persoană cu privire la ea. 
 Influenţa poate fi pozitivă sau negativă, după caracterul intenţiei persoanei emitente, pozitivă sau negativă.  

 Caracterul intenţiei face deosebirea între o binecuvântare şi un blestem.
 Ce se întâmplă, însă, în mod diferit, cu gândul emis, faţă de un sunet emis, sau de undele electromagnetice emise de staţiile radio, tv, telemobile : gândul care are un destinatar clar, o ţintă clară, şi o polarizare energetică clară, se va "lega" energetic de câmpul energetic al receptorului-ţintă, ca o larvă parazitară de o gazdă, pănă când îşi va descărca tot conţinutul energetic în acea ţintă. 


 Deci trebuie îndeplinite 2 condiţii principale, pentru ca gândul emis să îşi îndeplinească scopul (efectul) :
1. gândul emis trebuie să poată iniţia în receptor o vibraţie oscilantă rezonantă, în acord cu natura energetică conţinută de intenţie (reprezentarea efectului scontat). 

 Pentru a se realiza procesul rezonant, gândul trebuie să se poată "lega" (ataşa) de ceva de aceeaşi natură, pentru a se putea opera transferul de energie, producerea vibraţiei în receptor. 
 De aceea se spune că de persoanele pure din punct de vedere moral nu se poate lega nimic rău. 
 Bineînţeles, însă, că persoane absolut pure... nu există...
2. gazda trebuie să nu reacţioneze spontan printr-un fenomen de respingere, odată ce fenomenul de rezonanţă (transfer energetic) a fost iniţiat, şi să nu existe factori perturbatori, interferenţe, bruiaje, etc. 

 În general oamenii au intuiţia faptului că ceva neobişnuit li se întâmplă, pot percepe chiar viziuni, pot avea coşmaruri, stări afective dezagreabile, chiar somatice, pot percepe gânduri şi idei de avertizare transmise de îngeri protectori, păzitori, etc.(în cazul blestemelor)
 În general cine nu crede, nu înţelege, şi nu recunoaşte, nu conştientizează manifestarea acestui proces, neputând să se apere în mod conştient de astfel de influenţe, binevoitoare sau răuvoitoare, venite dinafară.
 Ignoranţii spun că au avut ghinion sau noroc, în situaţii în care au fost influenţaţi telepatic, fără să conştientizeze acest proces...


Acest material nu este scris în scopul de a te învăţa cum să blestemi, ci:  1. de a te avertiza asupra faptului că, blestemând, distrugi şi te autodistrugi, de a te ajuta să înţelegi procesul, pentru a putea evita consecinţele sale nefaste.  
 Înţelegând faptul că orice intenţie rea este distructivă şi autodistructivă, chiar neaplicată în practică, trebuie să înveţi în mod conştient să te fereşti de gândurile rele care îţi sunt inoculate în permanenţă, telepatic.
2. pentru a înţelege cum te poţi proteja de blestemele "aruncate" asupra ta, în mod mai mult sau mai puţin conştient
3. de a înţelege procesul binecuvântării, pentru a-l putea aplica în practica de zi cu zi, pentru beneficiul general al tuturor oamenilor. 

 Încearcă să înţelegi teoria procesului binecuvântării, şi aplică-l zilnic în viaţa ta, pentru ştergerea păcatelor, arderea karmei negative, nelegarea şi dezlegarea de blesteme, păstrarea nealterată a stării de sănătate somato-psihice, (re)dobândirea prosperităţii, bunăstării, bucuriei,...
1. În primul rând trebuie să reţii faptul că orice gând şi vorbă rostită cu o intenţie rea, distrugătoare, la adresa cuiva, are caracterul unui blestem, şi gândul şi vorba bine intenţionate au caracterul unei binecuvântări.
2. Oricine are dreptul de a binecuvânta pe alţii, dar nimeni nu are dreptul de a blestema, de a aduce prejudicii liberului arbitru, libertăţii, sănătăţii şi prosperităţii altuia. 

 Încălcarea legii se pedepseşte prin suportarea efectelor legii determinismului cauzal, care penalizează sau recompensează în mod automat fiecare gând, intenţie şi faptă, după natura şi caracterul ei. 
 Binecuvântările îţi vor atrage karmă pozitivă, iar blestemele karmă negativă. 
 Binecuvântările te eliberează, blestemele te înlănţuiesc, etc.
3. La fel ca şi rugăciunea, un blestem rostit o singură dată nu are o mare putere, şi se poate chiar să nu se "prindă" de persoana ţintă, şi să se întoarcă asupra emiţătorului, de aceea profesioniştii folosesc trucuri şi şmecherii, corpuri materiale blestemate, vrăjite, care sunt implantate în casa ţintei, sau imediata apropiere : sub preşul de la intrare, deasupra uşii de la intrare, pe acoperiş, etc., care au rolul de a menţine blestemul, câmpul nociv energetic -informaţional, în apropierea persoanei destinatare. 

 Aceste corpuri pot fi introduse chiar în salteaua patului sau puful pernei pe care obişnuieşte să doarmă victima !
4. Obiectul magic, vrăjit, este impregnat cu energia profesionistului care l-a "încărcat", impregnat, şi în majoritatea cazurilor reprezintă un simbol al intenţiei răufăcătoare urmărită. 

 De exemplu apare frecvent aţa şi sfoara înodată, blestemul rostit asupra ei şi adresat victimei putând lua aspecte deosebit de variate: legarea cununiilor, legarea prosperităţii, legarea sănătăţii, etc., această "legare" (înodare) fiind asimilată unui blocaj, a blocării, strangulării, unui anumit proces normal. 
 În afară de sfoara înodată se mai foloseşte des o bucăţică de cârpă înmuiată în sânge (menstrual), plantată de obicei într-un dulap de haine.
5. Profesioniştii lucrează şi cu entităţi spirituale aflate pe un nivel mai coborât de evoluţie, care îi ajută să-şi ducă planurile la îndeplinire, mai mult sau mai puţin conştiente de ceea ce fac şi efectele acţiunilor lor. 

 Aceste entităţi sunt "sensibile" la substanţele organice folosite de vrăjitor, care sunt plantate în apropierea victimei, cu un scop precis bine cunoscut şi stabilit. 
 Dar, chiar şi cei nu se folosesc în mod conştient de astfel de entităţi, atrag prin natura acestor activităţi spirite slab evoluate, bucuroase să ajute la înfăptuirea răului, amuzându-se răutăcios, bucuroase să-l conducă şi pe vrăjitor, cu timpul, spre autodistrugerea sa.
6. Se poate spune că există mai multe tipuri de blesteme, putând face o clasificare a lor, după anumite criterii ordonatoare. 

 Dar probabil că aş complica prea mult lucrurile, căci ceea ce trebuie să reţii că stă la bază, atât a blestemului cât şi a binecuvântării, este :
1. o intenţie clar şi concis exprimată
(să mori, să pierzi tot ce ai, / să ai sănătate, să ai spor la bani,...) 

 Ea "loveşte" inevitabil ţinta, dar, în mod normal are un efect slab, de moment, dacă efectul nu este întărit prin repetare sau amplificat prin diverse procedee, dacă nu este însoţită de o "încărcătură" afectivă (ură sau iubire)
2. un obiect, a) purtător al unor valenţe energetice (prin forma sa - care evocă un simbol, sau prin natura materialului - care prezintă anumite caracteristici emisive, filtrante, receptoare ), sau
b) încărcat (impregnat) energetic, de exemplu obiectele sfinţite în biserică de preoţi (cruciuliţe, mătănii, brăţări, etc.) / sforile înodate, cârpele înmuiate în sânge menstrual, etc.
c) un obiect de legătură pentru facilitarea contactului şi rezonanţei, impregnat cu câmpul energetic al destinatarului  

  -1) material organic din organismul său: fire de păr din părul lui, bucăţi din unghiile sale tăiate,etc.
  -2) un obiect care s-a aflat în contact cu corpul său o perioadă mai lungă de timp: o haină, un accesoriu vestimentar, etc.
Obiectele sunt folosite în dublu scop: atac şi apărare - protecţie ( amulete, talismane, etc.)
3. entitatea (entităţile spirituale) implicate în atacul şi protecţia destinatarului, receptorului, victimei (despre acest subiect, relaţia omului cu ele, influenţa lor asupra oamenilor, am prezentat pe larg la capitolul corespunzător acestui subiect ). Cel ce tratează cuvântarea, în cele două aspecte polare ale sale : binecuvântarea şi reacuvântarea (blestemul) drept prejudecată sau superstiţie, nu face decât să îşi declare astfel ignoranţa, privind un domeniu necunoscut lui... 

 Şi orice om, cu cât este mai necunoscător, mai ignorant, cu atât mai mult este mai... influenţabil, mai manipulabil... 

 În Biblie există de 181 ori pomenit cuvântul "blestem", iar "binecuvântarea" de 38 de ori.
 Pentru "blestem", sensul şi semnificaţia principală a conceptului biblic sunt legate de ideea de pedeapsă divină, ca efect a încălcării Legii, adică a înfăptuirii păcatului. 

 În sensul mai larg, se păstrează în general ideea de pedeapsă, un om blestemând pe altul pentru a-l pedepsi, pentru a (-şi) face dreptate. 
 Această noţiune, în Biblie, nu prezintă o conotaţie negativă, fiind strâns legată de cea de dreptate, de corectitudine, ordine, reprezentând o condamnare a păcatului şi păcătosului, într-un mod just, nu injust. 
 Prin blestemele Sale, Dumnezeu incrimină păcatul şi pedepseşte păcătosul care nu vrea să se lepede de păcat, contribuind la păstrarea ordinii şi disciplinii în rândul oamenilor, pentru desăvârşirea planului divin.
 Prin analogie, sentinţa de condamnare dată de un tribunal juridic, poate fi privită ca reprezentând o formă de blestem la adresa celui ce a păcătuit faţă de semenii săi, ca pedeapsă de ispăşire a păcatului comis. 

Tribunalul îndeplineşte astfel rolulul său de a păstra ordinea şi disciplina, membrii completului de judecată fiind investiţi cu puterea şi dreptul de a judeca şi condamna oamenii care au greşit faţă de societate, exercitându-şi atribuţiunile în baza legii. 
 Nimeni nu consideră că condamnările enunţate de judecători ar reprezenta ceva negativ, cu excepţia... condamnatului şi a celor apropiaţi lui, bineînţeles. 
 În general, formele de pedeapsă (condamnare) privite ca ceva negativ, sunt reprezentate de cele exercitate injust, greşit, împotriva normelor convieţuirii sociale, a bunului simţ, în mod arbitrar, subiectiv, fraudulos, etc. 
 Bineînţeles că subiectivitatea fiecăruia lasă loc la o serie de interpretări asupra acestui subiect, de aceea fiind adoptate norme, legi şi principii cu caracter general, trasate de anumite foruri guvernamentale competente şi specializate.

 Binecuvântarea divină reprezintă o recompensă acordată celor merituoşi, care prin gândirea şi faptele lor fac dovada respectării legilor divine. 

 Efectul binecuvântării constă atât într-o binefacere care se manifestă în viaţa celui fără de păcat sub forma prosperităţii, cât şi în manifestarea unei graţii divine, ca o protecţie faţă de anumite influenţe negative, nefaste, distructive. 
 De binecuvântare poate beneficia atât cel ce face bine, cât şi cel ce a depus eforturi considerabile şi consistente pentru a îndrepta un rău comis, o încălcare a legii, o nedreptate, etc., dovedind prin gândurile şi acţiunile sale faptul că a revenit pe calea cea bună.
 Binecuvântarea umană este reprezentată de gândurile şi faptele oamenilor de bine, îndreptate spre proliferarea binelui individual şi general. 

 Recompensele şi premiile acordate de oameni celor care se dovedesc pe drept merituoşi în diverse domenii, reprezintă o formă de binecuvântare, şi trebuie privite în acest mod.
 Pentru păstrarea echilibrului şi armoniei unei societăţi, motivaţia trebuie susţinută prin recompense, iar demotivaţia comportamentelor antisociale, prin pedeapsă,trebuie să joace un rol secundar.
 Câinii sunt dresaţi prin motivare, nu prin demotivare, prin mici recompense continue acordate la fiecare respectare a unei indicaţii verbale sau gestuale, nu prin pedepse acordate pentru nerespectarea lor. 

 În acest fel se formează reflexe condiţionate, întreg comportamentul fiind influenţat în sensul conformării la regulile impuse de dresor. 
Atât în lumea umană cât şi în cea animală, educaţia susţinută prin motivaţia comportamentală, prin recompensă, este mai eficientă decât cea susţinută de demotivaţie, prin pedeapsă.
Anatema este o formulă de blestem folosită pentru prima dată de Pavel ( Galateni 1, 8, Corinteni 16, 22), mai târziu de biserică, cu ocazia excomunicărilor.
 Sensul cuvântului este acela de condamnare, excludere din societate, pieire veșnică. 
 Ea se aplică atât clericilor cât și mirenilor !
 Mica anatemă (excommunicatio minor) reprezintă refuzul acordării sacramentelor sau a titlului de preot, Marea anatemă ( excommunicatio major ) înseamnă excluderea din biserică.

Defixio (tabellae defixiones) din latină defixio, în greacă καταδεσμός, este denumirea unei tăbliţe purtătoare de blestem, folosită în antichitate pentru a exercita efecte magice ca legarea şi blestemarea. 

 Tăbliţa cu blesteme era confecţionată în general din foiţe de plumb, pe care erau gravate inscripţii prin care se solicitau ajutorul unor zei pentru a controla și influenţa negativ destinul unei anumite persoane.
 Motivele dorinţei manifestării acestor efecte negative aveau la bază sentimente de invidie, gelozie, ură, iar consecinţele urmărite erau de natură corporală, pshihică sau chiar moartea victimei. 

 Lamelele cu inscripţii era făcute sul și erau găurite de cuie, fiind îngropate în morminte, temple sau bălţi. 
Victima era reprezentată de obicei de un rival sau un concurent.
 În România s-au descoperit două astfel de tăblițe de blestem (tabellae defixiones), una pe o foaie de aur, la Orșova, în orașul antic Dierna, cu următorul text : "Demonul spurcăciunii să te tulbure, Aeli Firme. 

 Să stea deasupra capului Iuliei Surilla." 
 A doua, de plumb, descoperită pe Dealul Furcilor din Alba Iulia (Apulum) este inscripționată, în latină, pe ambele fețe și pe mai multe rânduri...


”Opera dr. Calligaris prin originalitatea sa şi prin orizonturile pe care le deschide în toate domeniile gândirii conştiente şi inconştiente, poate fi chemată să modifice majoritatea concepţiilor actuale asupra psihicului şi reflexelor cutanate.
Într-adevăr, după el, există fenomene de rezonanţă între anumite gânduri, amintiri, emoţii, etc. şi puncte bine determinate ale pielii.
Pe de altă parte, pot fi localizate puncte simetrice la un individ care se află în faţa noastră, când noi ne concentrăm spiritul asupra unui subiect sau gând, ceea ce dr. Calligaris denumeşte consonanţă.
Punctele pot fi localizate după liniile axiale sau transversale într-un mod matematic şi poziţia lor precisă, controlată de fenomene reflexe pe care le provoacă încărcarea lor, adică o uşoară presiune la nivelul lor.
Cum poate un gând să fie transmis de la un individ la altul, care sunt raporturile între fizicul şi moralul unei persoane sau între fizicul unui subiect şi moralul unei alte persoane?
Teza şi teoriile dr Calligaris:
Telepatia este o lege universală, şi facultatea de comunicare telepatică trebuie considerată ca fiind comună tuturor fiinţelor umane, tuturor fiinţelor vii, căci ea există de asemenea la animale.
"Toate creaturile, scrie Kephren, sunt legate între ele prin legături subtile, dar deosebit de puternice ale fluidului lor vital: existenţa noastră constă într-o luptă fără sfârşit angajată între forţele universale şi energiile noastre interioare."
Noi suntem în raport constant telepatic cu toţi locuitorii planetei.
Iradierea telepatică nu se produce numai între indivizi care se cunosc şi care sunt în comunicare spirituală intimă, ci de asemenea în alte direcţii, deoarece viteza gândului este instantanee, după cum a stabilit Charles Henry.
Este posibil ca o asemenea repercusiune să nu fie prevăzută de mine şi ca ea să rămână fără efect în lume şi ca ea să fie pierdută, aceasta se poate, dar pierderea respectivă nu distruge gândul.
Noi toţi, suferim de numeroase proiecţii psihice, adică infinite iradieri telepatice care ne vin din toate părţile, fără să fim conştienţi de acest lucru.
Influenţele mutuale nu se produc numai între organismele vii, între două inteligenţe, ci ele pot avea multiple combinaţii. (Vezi vrăjitoria)
Orice element din Univers, însufleţit sau neînsufleţit, este un emiţător, adică un iradiant şi în acelaşi timp şi un receptor, adică un iradiat.
Este posibil ca în substanţa noastră cerebrală, când se naşte un gând care ne pare spontan, şi căruia nu-i găsim cauza, fie din lumea noastră interioară, fie din lumea exterioară, să aibă o origine mult mai îndepărtată şi să provină din diverse elemente ale Universului.
Am putea deci sa afirmăm că telepatia umană nu este decât un caz particular, o modalitate a telepatiei universale.
Dacă noi examinăm fenomenul telepatiei între doi indivizi, dintre care unul se află la Roma şi celălalt la Constantinopole, noi trebuie să ne întrebăm, nu prin ce mijloc gândul primului ajunge la cel de-al doilea, ci pentru ce cel de-al doilea n-are constant cunoaşterea gândului primului. 

Se poate presupune că gândurile primului constituie mesaje care ajung la subconştientul celui de al doilea fără a ajunge să egaleze conştiinţa însăşi. Această egalare, această percepţie nu se produce decât în caz excepţional, şi numai atunci când în limbajul nostru noi pronunţăm cuvântul de telepatie care ia atunci o aparenţă de minune.
Este foarte probabil că această trecere de la subliminal la conştient se produce când perceptorul se găseşte într-o stare psihică particulară, într-o stare de receptivitate specială, care se poate explica printr-un acord de rezonanţă.
După Dr Caligaris, se repercutează pe suprafaţa corpului prin căi preparate şi predestinate, şi printr-o excitaţie a uneia din aceste zone de repercusiune corespunzând mesajului transmis, este posibil să ducă la suprafaţa conştiinţei imaginea latentă şi înmagazinată de subconştient.” Vezi Albert Leprince - Undele gândului. Manual de telepatie provocatăLecturarea acestui articol, material video inclus în playlistul Youtube "Creaţii personale Kato" katona nicolae (92 de videoclipuri nov 2016)


CĂRŢI SPIRITUALITATE, EZOTERISM, PARANORMAL, PARAPSIHOLOGIE (şi nu numai) recomandate de Kato:
http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html


Dacă ţi-a plăcut:- dă un Like şi o Distribuire ( pe PC latura din stânga a monitorului şi sub fiecare articol, pe dispozitivele mobile în partea de jos a ecranului - 2 săgeţi de apăsat pt Urmărire (Follow) şi Partajare / Distribuire, şi sub fiecare articol )
- pe PC apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks). 
- abonează-te prin email, prin serviciul FeedBurner la acest blog aici : http://feeds.feedburner.com/Kato-ParapsihologieExtrasenzorial 

Abonează-te la postările noi ale blogurilor mele prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email

Subscribe to Spirit by Email
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen în căsuţa de "Căutare", sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico

Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. Mulţumesc!

Aici ai linkul lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Loveblog4all" la un click distanţă - peste 500 articole ! : 
http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

De AICI POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢII PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
(Pt audiţie, dacă nu se deschide fişierul, selectează deschiderea fişierului cu "Music player for Google drive" - de la "Deschideţi" aflat pe mijlocul paginii sus, după ce dai click pe pătratul cu săgeată spre dreapta din dreapta sus, sau accesează al doilea link) :
1. https://drive.google.com/folderview?id=0B6aZWulFbbTCfl82UVVjeFVybzg4U2E1SlF0TV9rSnRvMlVnUEhxMVE0T0w1Y1VZOEhWS3c&usp=sharing ;
2. Playlist audiţie - http://www.driveplayer.com/#playlistId=0B6aZWulFbbTCQThsemtyaUotclU&userId=107210686182850199192