Video embed

Xara 3d

joi, 20 august 2015

Extinderea stării de conştienţă şi Arderea Karmei

 Baza acestui material a fost publicată de mine pe forumul meu "Universul Spiritual", la adresa http://universulspiritual.twilight-mania.com/t239-extinderea-starii-de-constienta-asupra-experientei-proprii-arderea-karmei-automantuirea , într-o serie de articole publicate în perioada august - septembrie 2010.
 Deci nu este o... plagiere, ci o preluare şi dezvoltare a ideilor mele expuse în urmă cu câţiva ani... :) 
Procesul de dezvoltare, evoluţie, transformare continuă, presupune şi astfel de abordări, de reevaluări a sistemului de credinţe şi convingeri personale, a tiparelor de gândire şi comportamentale.
Şi eu asta fac, în permanenţă, în mod... conştient, deschis şi sincer, cu mine însumi şi ceilalţi...
Dacă găsesc ceva de schimbat, schimb, fără jenă şi reţineri, căci nimeni nu este perfect, cu toţii evoluăm continuu, cu toţii greşim şi învăţăm din greşelile noastre.
Unii mai mult, alţii mai puţin, unii mai rapid, alţii mai lent, fiecare în... ritmul său propriu, conform capacităţilor sale personale.
Toate vin la timpul lor, pentru fiecare, dar eu caut în permanență să... forțez puțin, să accelerez acest timp, în... favoarea mea... ;)
De ce ? Deoarece eu consider că timpul unei vieţi terestre este foarte... limitat...  

 Atrag din start atenţia asupra faptului că abordarea tematicii nu este una strict psihologică, limitată la sfera psihologiei, dar că ea înglobează şi această sferă, în mod holistic.
Cel puţin asta este intenţia mea, asta am în vedere ca scop şi obiective...
Termenul "extindere" îl voi aborda mai jos în sensul de lărgire şi aprofundare, totodată, extensia urmărită fiind tridimensională, atât în suprafaţă cât şi în adâncime
 În mod normal, în activităţile de rutină, fiecare om este atent şi concentrat asupra sarcinii curente, în curs de desfăşurare. 
 Puţini oameni au o percepţie globală a evenimentelor, un orizont larg deschis, o înţelegere profundă a cauzalităţii. 
 Această limitare provine din faptul că :
1. Sistemul perceptiv senzorial şi cel de analiză şi sinteză al informaţiilor percepute, sunt limitate privind capacităţile lor de operare. Organismul omenesc percepe în limite restrânse şi creierul are capacitate limitată de procesare a informaţiilor. De exemplu, în câmpul atenţiei tale nu poţi cuprinde mai mult de 6-9 elemente în acelaşi timp - distributivitatea atenţiei este limitată, 
2.  în general, oamenii sunt prinşi în interiorul unui sistem de credinţe şi convingeri, care le limitează deschiderea minţii şi sufletului spre ceea ce putem numi o percepţie globală, şi conştientizarea cauzalităţii
 Acest sistem limitativ subiectiv constituie o piedică în calea formării unei reprezentări obiective a realităţii, un real blocaj
 Sistemul de credinţe şi convingeri este dobândit prin învăţare, fiind impus de un sistem educaţional ce acţionează prin constrângerea şi limitarea liberului arbitru, neîncurajând exprimarea şi dezvoltarea creativităţii, şi nici diversitatea
 Mediul social, societatea în general, impun restricţii şi obligaţii, reguli, legi şi principii ce conduc la uniformizarea populaţiei, la supunere, conformare la normele sociale de convieţuire, care înăbuşesc dezvoltarea capacităţilor, a creativităţii, şi chiar a percepţiei extrasenzoriale.
 Sistemul educativ actual urmăreşte uniformizarea conştiinţei şi a comportamentului oamenilor, în scopul de a-i forma "buni cetăţeni", persoane docile şi conformate total unui sistem de principii de conduită, ce nu este bazat pe conştientizare şi moralitate, ci pe forţarea unei aşa-zise "servire a unui interes comun", impus de o elită care urmăreşte... interese proprii, egoiste. 
 Drept urmare, majoritatea oamenilor trăiesc într-o atmosferă de confuzie mentală şi morală privind rolul şi scopul lor în această viaţă, în acest plan terestru.  
 Nimeni nu este încurajat şi sprijinit de societate în mod real să devină un creator al propriei sale vieţi, a propriului său viitor, toţi fiind îndoctrinaţi de întreaga societate la conformare, şi nu spre dezvoltare personală în mod liber şi creativ.
 Instrumentele sociale folosite în scopul "dezvoltării personale" a indivizilor, nu lasă libertate de alegere, ci impun o listă din care să alegi, o listă eleborată de "înţelepţii" conducători ai societăţii. de exeplu, nu poţi exercita o profesie care nu este listată, nu poţi desfăşura activităţi sociale care nu sunt listate, nu poţi efectua mai nimic dacă nu ai cursuri, diplome, acreditări, etc. şi toate astea sunt impuse ca normative de către societate. Şi când spun "societate", nu înţelegem prin acest termen "cei mai inteligenţi membri ai populaţiei", ci o... elită a societăţii, care îşi cam urmăreşte interesele ei economico-financiare... 
 Din fericire, acum, odată cu libera şi rapida circulaţie a informaţiei prin intermediul reţelei mondiale a internetului, se înfăptuieşte o revoluţie educaţională, tot mai mulţi oameni, în special tinerii, punănd accent pe dezvoltarea personală ca autodidacţi. 
 Tinerii care nu s-au lăsat complet îndoctrinaţi, deoarece resimt inexistenţa căilor şi posibilităţilor oferite de sistem pentru împlinirea sufletească individuală, o caută în afara sistemului, şi în final o găsesc, datorită comunicărilor ce au acelaşi scop şi ţel comun. 
 Ei îşi împărtăşesc şi folosesc această informaţie în mod liber, fără pretenţii, fără condiţionări, fără a încerca impunerea vreunui sistem în sistem. 
 Ei învaţă din greşelile inerente acestui nou început, şi din greşelile celor ca ei. 
 Ei încep să-şi dobândească o adevărată libertate, de a comunica fără cenzură, de a gândi singuri, de a se exprima creator în bloguri şi forumuri, de a folosi în interes individual un tip de informaţie care le-a fost ascunsă până acum, de educatorii formatori de conştiinţe, cât şi de reprezentanţii religiilor. 
 Acesta nu este un îndemn la neconformare, la împotrivire, ci un îndemn spre reflecţie, spre meditaţie, spre gândire, spre analiză, spre conştientizare, spre transformare în sens eliberator, deblocant, pozitiv... 

 Ceea ce este expus mai jos constituie un mod de a MEDITA asupra experienţei personale, în scop de a ASIMILA ceea ce nu a fost asimilat la momentul prezent aici şi acum al desfăşurării acestor trăiri. 
 Este un mod de REEVALUARE a realităţii şi a experienţei de viaţă. 
 Paşii principali de început, recomandaţi de mine, sunt : 
 1.Crearea unei atmosfere de calm, linişte, pace sufletească, relaxare. 
 2. Relaxarea corporală şi psihică - este o condiţie necesară a atitudinii relaxate, detaşate, obiective, eliberate de distorsiunile trăirilor enmoţionale,
 3. Detaşarea senzorială faţă de stimulii din mediu, prin focalizarea atenţiei asupra senzaţiilor corporale, a percepţiei senzoriale, asupra respiraţiei (începerea meditaţiei),
 4. Comutarea atenţiei de la senzaţiile corporale (corp) la fluxul de gânduri (minte) la care gândirea ta este racordată în permanenţă,
 5. Focalizarea atenţiei asupra gândurilor ce prezintă încărcături afective, trăiri emoţionale (mental şi suflet), şi permiterea lor de a se derula, de a se manifesta, până la descărcarea lor energetică totală (consumarea energiei blocate -karmice- la nivel mental). 
 Această descărcare, consumare, trebuie văzută ca o combustie, o ardere până la stingere, a unui foc ce ardea mocnit în suflet (arderea karmei). 
 Arderea, catarzis-ul, purificarea, se obţin observând, pur şi simplu, modul de înlănţuire a imaginilor şi a trăirilor afective, logica legăturilor, fără a interveni în vreun fel în desfăşurarea lor. 
 Trebuie să te situezi pe poziţia unui observator extern, care analizează atent şi obiectiv o anumită experienţă. 
 Scopul în sine îl reprezintă deblocarea energiilor afective stagnante, care se constituie într-o barieră în calea fluxului normal al energiilor psihomentale.  
 Retrăirile detaşate afectiv, vor fi însoţite de mici revelaţii, care se vor constitui în tot atâtea deblocări ale fluxurilor energetice. 
 În acest fel se curăţă sufletul de toate blocajele, de toate sentimentele reprimate, rând pe rând, prin permiterea ieşirii lor la suprafaţă şi a "consumării" lor în mod conştient. 
 Acest proces ACTIV (EXERCIŢIU) de eliberare, de destrămare a lanţului de legături energetice ce înlănţuie şi leagă, reprezintă un proces de finalizare a unor experienţe rămase "suspendate", nefinalizate, neasimilate.  
 Este, totodată, un proces de eliberare a mentalului de fixaţii şi obsesii, de echilibrare a balanţei minte-suflet, de armonizare a întregii fiinţe, la nivel psihosomatic. 
 Este un proces de demontare a convingerilor ferme, care constituie în fapt fixaţii blocante, ce constituie generatorul unor sentimente cu caracter negativ. 
 Este un proces de ardere a karmei
 O descoperire a utilităţii şi eficienţei meditaţiei. 
 O lărgire a câmpului conştienţei asupra propriei experienţe. 
 Este o ...automântuire... 

Emoţiile şi sentimentele REPRIMATE se păstrează în suflet ca blocaje energetice. 
 Dacă nu este găsită modalitatea de a le debloca, prin acumularea lor în timp se va crea o tensiune tot mai mare, tot mai insuportabilă, ce-şi va căuta în permanenţă supapa de defulare. 
 O tensiune mare va defula la nivelul corpului fizic, dezechilibrul sufletesc provocând, prin rezonanţă, disfuncţii, tulburări, dezechilibre funcţionale, şi în final anumite boli care se pot croniciza, localizate în anumite zone ale organismului, zone energetice rezonatoare cu cauza (factorii cauzali). (Vezi NMG)
 De exemplu, refulările ce ţin de partea de sexualitate a iubirii se vor manifesta prin boli ale aparatului reproducător, cele ce ţin de afecţiunea şi tandreţea iubirii vor avea ca efect disfuncţii şi boli de inimă, etc. 
 Este deosebit de important faptul de a nu-ţi reprima emoţiile şi sentimentele, ci de a-ţi trăi viaţa la modul prezent, în mod deschis, sincer, cu curaj şi responsabilitate. 
 Este important să râzi când îţi vine să râzi, şi să plângi când îţi vine să plângi, căci, în caz contrar, aceste trăiri reprimate te vor tensiona, la modul în care vei fi lovit de depresii şi deprimarea de "a nu-ţi fi trăit viaţa"...  

 Cum îţi poţi trăi viaţa în mod echilibrat şi armonios ? 
 Doar trăind în prezent, trăind momentul prezent, aici şi acum, la intensitatea sa firească, fără exagerări, fără reprimări, fără refulări, fără refulări, fără amplificarea forţată a senzaţiilor şi sentimentelor proprii, pe căi artificiale, pe nas sau prin vene... 
 A nu acorda importanţa cuvenită vieţii tale afective, a nu o lăsa să se desfăşoare în mod normal, îţi atrage inevitabil consecinţe negative, manifestări negative. 
 Principalul efect îl va constitui faptul că vei trăi în confuzie, în incertitudine, în ignoranţă. 
 De ce ? 
 Datorită faptului că fiecare senzaţie, fiecare emoţie, fiecare sentiment, îşi au rolul şi scopul lor bine fixat, şi a le ignora înseamnă de fapt a te autobloca, autobulversa...
 Fiecare trăire sufletească îşi are semnificaţia sa proprie, este purtătoare de informaţie utilă şi valoroasă, şi a nu ţine cont de informaţii înseamnă a fi dezinformat, confuz, pierdut. 

 A te regăsi pe tine însuţi este posibil doar printr-un proces de revalorificare a informaţiei provenită din interiorul fiinţei tale, de acolo de unde se aud ecourile rezonatoare ale experienţei tale de viaţă.  
 Aceste ecouri pur şi simplu îţi transmit informaţie utilă în legătură cu corectitudinea sau incorectitudinea gândirii şi comportamentului tău. 
 Cum este posibil aşa ceva ? 
 Prin faptul că fiecare om posedă un Sistem de Ghidare Emoţional. 
 Ceea ce resimţi în plan sufletesc ca trăire interioară a unei stări pozitive, armonioase, sau negative, dizarmonice, sunt mesajele acestui Sistem adresate conştienţei tale, pentru a-ţi ajuta fiinţa în a se ghida eficient în ceea ce constituie experimentarea planului material terestru. 
 Aceste mesaje îţi dezvăluie ceea ce este bine şi ceea ce nu este bine, pentru tine, în timp util, în momentul prezent. 
Ele sunt ca indicatoarele aflate pe marginea unei şosele, care te ATENŢIONEAZĂ şi AVERTIZEAZĂ în permanenţă privind anumite informaţii de care trebuie să ţii seama în parcurgerea acelui drum.

 Ai venit aici, în acest plan terestru, pentru a învăţa să construieşti, să fii creator, de aceea, ceea ce resimţi în suflet ca fiind armonios, te poate pune practic şi menţine pe această cale creatoare, iar ceea ce simţi a fi în dizarmonie reprezintă căi ce te vor abate de la posibilitatea desfăşurării unor procese creatoare,de la scopul vieţii tale. 
 A realiza şi acorda importanţa cuvenită acestui sistem de semnalizare şi ghidare, reprezintă un pas important făcut în procesul de extindere a conştienţei asupra experienţei vieţii tale. 
Ai 2 sisteme de ghidare importante : 
1. unul al minţii, intelectual, prin raţionament logic,
2. al sufletului, afectiv, prin emoţii şi sentimente. 
 Ambele sunt bune, nimic nu este rău sau în plus, şi, de fapt, sunt în legătură, şi se completează reciproc pentru îndeplinirea unui scop adaptativ comun. 
 "Totul este Spirit, Universul este Mental", şi fiind mental, înseamnă că totul are o logică de desfăşurare, şi toată experienţa ta de viaţă poate fi înţeleasă, prin meditaţie, prin analize logice
Problema ta, însă, este constituită de ...sistemul tău de credinţe şi convingeri dobândit prin educaţia ta socială... 
Majoritatea oamenilor, prin sistemul de ghidare emoţional, "simt" faptul că credinţele şi convingerile lor implementate prin procesul educaţional "nu funcţionează", dar nu renunţă la el tocmai din cauză că nu văd alternativa, nu percep altă posibilitate de abordare, nu reuşesc să-şi formeze o viziune corectă asupra realităţii, din teama de a nu fi marginalizaţi dpdv social, din "spirit de turmă", de ...echipă, din solidaritate socială, din conformism, etc, etc.  
Educaţia doctrinară lucrează, în subconştient, ca un... virus. :)
Este foarte greu să schimbi ceva ce a fost în mod greşit învăţat şi asimilat, sub forma unor... credinţe şi convingeri.
Dar asta nu înseamnă că este şi... imposibil !

GC : Uneori, ca din senin, apar imagini si ganduri care ma sperie. Mereu ma tot intreb de unde au putut sa apara asemenea idei. 
 Ma ingrozesc, as putea spune...
Stiu ca ele au existat mereu, si mereu am incercat sa ma gandesc cat pot de repede la orice altceva doar ca sa dispara. 
 Au exisat mereu dar nu le-am luat in seama pana acum.
Am mai observat cateva ganduri care, in spatele unei aparente inselatoare care imi atrage atentia, se ascund lucruri care nu atrag neaparat binele meu sau al altora.
Imi dau seama abia dupa. 

 Dupa ce incep sa gandesc rational - dar gandul a fost emis deja si in spatele bucuriei de a demasca un gand rau, se naste un fel de autocritica. 
 Important e ca dispare cu tot cu emotiile pe care mi le-a provocat.
Am coborat de cateva ori si in acea liniste unde ganduri vin si pleaca dar acea liniste nu dureaza mult. 

 Alteori ma intreb daca sunt acolo unde e liniste sau e doar imaginatia mea.
Sa emit ganduri, sa creez - nu pot pentru ca inca nu stiu ce vreau, nici cine sunt in momentul prezent. 

De fapt inca imi e frica sa emit ceva. 
Tot ce stiu e ca vreau sa fiu fericita si eu si ceilalti si sa sper la o lume mai buna.
Inca nu stiu ce sa fac cu acele ganduri care apar si care ma sperie.
Inca nu stiu cum sa cobor in acea liniste unde nimic nu ma poate atinge si ma implic emotional in diferite "calatorii" imaginare.

Inca mai caut acel calm pe care il gasesc destul de greu cand ma intalnesc cu diversi prieteni. 

Uneori simt cum uit sa ma opresc din vorbit si regasesc un entuziasm exagerat pe care il stapanesc cu greu. 
Realizez asta pentru ca si ei au acelasi talent:). 
Abia atunci imi dau seama si chiar si atunci imi e destul de greu dar important e ca fac progrese pe aceasta tema .
Daca noi suntem ceea ce gandim si gandurile nu sunt ale noastre ...noi cine mai suntem ? 
Cand vom putea fi proprii creatori, cand vom putea avea tot ce ne dorim, nu ne va ramane decat sa ne dorim o lume mai buna.
 

Kato : A fi creator înseamnă a colabora prin ideile tale, prin gândirea ta, la transformarea propriului tău viitor, exercitând mental influenţe karmice.
 Dacă tu nu ştii, încă, prea bine, cam cum ai vrea să arate acest viitor al tău, începând chiar de acum, din clipa prezentă, aceasta se datorează, în mare parte, sistemului tău de credinţe şi convingeri, care îţi blochează capacitatea ta naturală de creaţie. 
 Datorită educaţiei primite, nu poţi să crezi că tu eşti creator, şi că îţi poţi modela viaţa, deşi, pe de altă parte, tu observi, în anumite situaţii, faptul că atragi în viaţa ta oameni şi evenimente ca efect al anumitor gânduri pe care le-ai emis anterior !
 Interpretările privind ceea ce observi sunt deformate, distorsionate, eronate, din cauza tiparelor de gândire inoculate de societate, MODUL DE A INTERPRETA, NU MINTEA, GÂNDIREA ÎN SINE, CA INSTRUMENT.
Instrumentul mental şi cel sufletesc sunt bune, utile, eficiente, dar modul de folosinţă al lor trebuie reevaluat...
 
 O altă piedecă în calea înţelegerii faptului că ai o mare putere de creaţie, o constituie faptul că efectele manifestate au loc după o perioadă variabilă de timp, de latenţă, deoarece numai gândurile "întărite" prin repetare şi trăire afectivă, se "împlinesc". 
 În plus, dacă tu nu le permiţi să se împlinească, fiind convins, mai mult sau mai puţin conştient, de faptul că nu se vor împlini, este ca şi cum ţi-ai... ucide creaţia în mintea ta, înainte de a se materializa, înainte de a se naşte ! 
 Dacă tu nu nu ştii ce vrei de la această viaţă, dacă nu ai nici o viziune pozitivă asupra propriului viitor, această stare de neimplicare se dovedeşte a fi foarte periculoasă, deoarece tu ştii mai clar şi conştientizezi ceea ce NU vrei, decât ceea ce vrei.
Atitudinea pozitivă şi cea negativă se construiesc pe baza unei MOTIVAŢII specifice. 
Una este să te automotivezi, şi alta să te demotivezi, dar tu ai de ales, în permanenţă, între cele două.
Lipsa de motivaţie pozitivă intrinsecă (interioară) este cauzată de prezenţa temerilor, a fricilor interioare privind viitorul.
Ea apare deoarece îţi fixezi atenţia cu precădere asupra eşecurilor, erorilor, problemelor şi suferinţelor din TRECUT.
Motivaţia pozitivă se poate construi doar pe baza exercitării zilnice a unor exerciţii de focalizare a atenţiei asupra succeselor, plăcerilor şi bucuriilor din trecut, pe care VREI să le REACTUALIZEZI (repeţi, retrăieşti) în VIITOR.
Deci, în ambele cazuri este vorba de lucruri din trecut care îţi influenţează constant viitorul, acelaşi mecanism al PROIECŢIEI, al ASOCIERII şi REACTUALIZĂRII, diferind doar punctul de vedere din care tu priveşti aceste LEGĂTURI, CONEXIUNI, PROIECŢII MENTALE.
Aşadar, cei ce afirmă şi te sugestionează că ESTE BINE SĂ RENUNŢI COMPLET LA TRECUT, SĂ TE DETAŞEZI COMPLET DE TRECUT, se află într-o... mare eroare privind preoblematica modului de abordare al acestor legături condiţionale, cauzale ! 
 Metoda mea nu urmăreşte RENUNŢAREA la trecut, ci tocmai REACTUALIZAREA trecutului, într-o formă care se poate dovedi... eliberatoare, mântuitoare, vindecătoare...
Metoda mea vizează exerciţiul de DETAŞARE DE SENZORIAL, DE CORPORALITATEA ORGANICĂ UMANĂ LIMITATIVĂ, PENTRU A PUTEA ACCESA ÎN MOD CONŞTIENT "SUPRACONŞTIINŢA", "INCONŞTIENTUL COLECTIV", SINELE SUPERIOR, BAZA DE DATE UNIVERSALĂ, PE CALE MENTALĂ...

 Având în minte (în atenţie) mai mult gânduri negative, în legătură cu ceea ce NU ai vrea să ţi se întâmple, cu ceea ce NU ai vrea să experimentezi, tu vei atrage prin rezonanţă oameni şi evenimente de acest gen în viaţa ta, ca un magnet, cu atât mai mult şi mai repede cu cât aceste gânduri îţi trezesc şi stări afective, şi cu cât mai mult CREZI că ţi s-ar putea întâmpla aşa ceva şi ţie. 
Cel ce nu-şi face nici un gând şi nici un sentiment despre viitorul său (situaţie utopică), este purtat de valurile sorţii, ale unui destin influenţat de gândurile altora. 
 El, însă, are N momente de decizie în viaţă, în care trebuie să hotărască drumurile pe care le va străbate, şi cele pe care le va evita. 
Aşadar, chiar şi la o analiză logică mai sumară, se observă faptul că este practic imposibil să nu creezi nimic, chiar şi dacă ai fi hotărât să nu o faci. 
Nu te gândi la ceea ce NU vrei ! 
Nu adu în ATENŢIA ta astfel de lucruri, căci A ADUCE ŞI MENŢINE CEVA ÎN ATENŢIE ESTE CALEA SPRE MANIFESTARE ÎN REALITATEA PLANULUI TERESTRU, a vieţii tale corporale de zi cu zi.
SUBCONŞTIENTUL NU LUCREAZĂ CU NEGAŢII, CI DOAR CU AFIRMAŢII, de aceea, el elimină automat pe NU din NU VREAU, şi ia în considerare doar pe VREAU !
Aceasta este o cheie esenţială a manifestării.
Ceea ce ai în minte, în atenţie, şi în suflet ca trăire emoţională, se vor manifesta în viaţa ta, deci fii FOARTE ATENT la ceea ce îţi doreşti, dar şi mai atent la ceea ce NU îţi doreşti !
"De ce ţi-e frică... nu scapi..." 
Adu-ţi aminte permanent de această zicală, care exprimă un mare.... adevăr...
Gândeşte-te mereu la ceea ce îţi trezeşte emoţii şi sentimente plăcute, pozitive, privind la viaţa ta şi vieţile altora, şi PĂSTREAZĂ doar astfel de gânduri în mintea ta, în atenţia ta. 
În acest mod, prin gândire vei evoca şi vei face să REZONEZE oameni, evenimente, conjuncturi, stări, situaţii, etc. pozitive, ceea ce se va REFLECTA în experienţele tale de viaţă, ca într-o oglindă... 

Nu eşti aici pentru a schimba faţa Universului, sau gândirea şi comportamentul oamenilor, împotriva voinţei lor. 
Eşti aici pentru a-ţi manifesta şi dezvolta capacitatea de a fi creator, alături de toţi ceilalţi ca tine. 
Acordă-le tuturor libertatea de creaţie, şi te vei putea bucura şi tu de aceeaşi libertate pe care o oferi.
RESPIRĂ adânc, profund, când vrei să te poţi concentra mai bine, să te relaxezi mai bine, să te detaşezi mai bine de fixaţii, blocaje, stres, încordare...

Respiraţia profundă te va detensiona, te va relaxa automat, şi te va readuce automat, de fiecare dată, în profunzimea minţii şi sufletului tău, în acea STARE DE CONŞTIINŢĂ în care ESTE linişte, pace, echilibru, stabilitate, şi armonie... 

Fiecare om poartă în fiinţa sa, în câmpurile sale energetice, anumite "imprimări" care îi condiţionează şi îi determină soarta, destinul. 
Ceea ce nu cunoşti, probabil (prea bine sau deloc), este faptul că există şi un CÎMP MENTAL, iar gîndurile au şi ele o natură energo-informaţională, deci pot fi percepute ca energii specifice.
 Această încărcătură energetică reprezintă ceea ce este numit "karma" personală.  
 Altfel spus, karma reprezintă o încărcătură cauzală, care, prin natura ei condiţională, va determina anumite efecte, pe baza unor legi clare, precum cea a atracţiei şi respingerii, şi cea a rezonanţei.  
 Mai simplu spus, fiecare gând, şi fiecare acţiune de-a ta, va determina (va atrage) anumite efecte. 
 Natura POLARIZĂRII acestei încărcături energetice ţine de mental, de afectivitate, de trăirile emoţionale asociate gândurilor ! 
 Sentimentul, trăirea afectivă, este ceea ce individualizează oamenii între ei, în raport cu aceleaşi gânduri, aceleaşi idei ! 
 Gândul este o formă de energie, şi fiecare tip de gând are o anumită VIBRAŢIE specifică : cel de iubire are vibraţia cea mai înaltă, iar cel de ură cea mai joasă, între ele înscriindu-se toate celelalte. 
 Iubirea crează, ura distruge. 
 Între creaţie şi distrugere se manifestă toate formele de schimbare şi transformare existente în Univers, care sunt asimilabile, fiecare, câte unei stări afective, câte unui sentiment. 
 "Totul este Spirit, Universul este Mental." 
 Adică tot ce există are un suport energetic, totul reprezintă un joc cosmic, în care elementul activ, transformator, îl reprezintă procesele mentale - gândurile şi sentimentele asociate lor. 
 Putem merge mai departe, cu această idee, şi să concluzionăm, afirmând faptul că trăim într-un Univers... moral, în care lumile şi planurile existenţiale au la bază domenii vibraţionale morale. 
Altfel privind, TOT ce există este situat pe planuri şi niveluri diferite ale CONŞTIINŢEI UNIVERSALE, iar noi putem ACCESA, mai mult sau mai puţini CONŞTIENT, aceste planuri, aceste niveluri, aceste dimensiuni, aceste "lumi". 
Din punct de vedere psihologic putem vorbi despre STĂRI DE CONŞTIINŢĂ, şi de faptul că extinderea cămpului conştienţei se poate obţine prin accesarea CONŞTIENTĂ a unor stări de conştiinţă modificate, "alterate", pe care le putem considera "superioare".
Cît timp tu poţi CONTROLA CONŞTIENT acest proces, totul este bine, frumos, plăcut.
Dar când nu poţi controla procesul, din lipsă de înţelegere şi experienţă, atunci procesul poate deveni... extrem de neplăcut, deoarece, ca orice proces INCONTROLABIL, poate genera confuzie, neplăcere, stres, teamă, frică, şi chiar groază...

 Ceea ce numim "Planul Divin" reprezintă domeniul cel mai înalt, VIBRAŢIONAL şi MORAL, dintre toate stările de conştiinţă posibile. 
 Lumile cele mai materiale, mai "condensate", sunt lumi cu vibraţii joase, în care predomină sentimentele de ură şi egoismul exacerbat.  
 În cazul fiinţei umane, ameliorarea destinului şi evoluţia sa, implică eliberarea de karma negativă, adică de energiile negative care atrag efecte negative.  
 Aceste energii negative reprezintă efecte ale unor gânduri şi sentimente negative, care determină acţiuni de aceeaşi natură, într-un lanţ determinist cauzal bazat pe fenomenul rezonanţei. 
 Se ştie faptul că, în plan terestru, gândul este premergător acţiunii, acţiunea în plan fizic fiind manifestarea vizibilă a gândurilor, a intenţiilor. 
 "Secretul" arderii karmei negative constă în următorul proces de transmutare energetică
 1. Trebuie să te relaxezi şi să te detaşezi afectiv complet de Eu-l tău, situându-te pe poziţia unui observator detaşat emoţional, al experienţei tale de viaţă anterioare,
 2. Trebuie aduse în memorie faptele negative comise, şi gândurile (cauzele) care le-au determinat,
 3. Trebuie evaluate şi judecate în mod obiectiv aceste gânduri şi fapte, şi conştientizată natura lor distructivă, răul produs ; 
 3. Trebuie manifestată căinţa sinceră în legătură cu fiecare din aceste gânduri şi fapte. Ea va veni, în mod firsc şi normal, ca rezultat al conştientizării răului şi suferinţei produse ţie însuţi şi celorlaţi,
 4. Trăirile emoţionale sincere asociate căinţei, vor acţiona în plan energetic, anulând, stingând energiile ce formează karma negativă, una câte una, ca şi cum ele vor arde în "focul" energiei tale manifestate în prezentul aici şi acum. Altfel privind, tensiunea există se va detensiona, ca un balon din care aerul este eliberat. Tot ce ai de făcut este să deschizi.... supapa de defulare...

 Unele religii au perpetuat acest proces de "îndreptare" a destinului oamenilor, dar sensul ritualului s-a cam pierdut, din această cauză şi metodele folosite devenind ineficiente. 
 Unii oameni cu credinţă religioasă merg la biserică, crezând că preotul îi poate... ierta de păcate, că le poate intermedia iertarea...
 Dar, cît timp TU NU TE POŢI IERTA PE TINE ÎNSUŢI ŞI PE CEILALŢI, degeaba speri că altul poate ierta pentru tine, în locul tău, căci iertarea ta este în... tine ! 
 Alţii cred că dacă fac un bine cuiva, dând câţiva bani bisericii şi săracilor, Divinitatea va observa, şi le va ierta greşelile.  
 Cât de naiv trebuie să fii, ca să crezi că poţi să-ţi păcăleşti soarta, şi pe Dumnezeu ?! :)
 Dacă El are... trăiri emoţionale, atunci sigur se.. amuză copios de naivitatea şi credulitatea oamenilor.  
 Doar căinţa sinceră poate purifica sufletul omului, de impurităţile sale karmice. 
A te căi, a-ţi recunoaşte şi mărturisi greşelile, şi a manifesta dorinţa sinceră de îndreptare a răului făcut, dovedeşte faptul că ţi-ai învăţat şi asimilat lecţia moralităţii. 
 Iertarea păcatelor se înfăptuieşte pe baza acestor dovezi, şi nu pe cea a gestului plin de o superioritate egoistă şi îngâmfată de a arunca nişte bani în cutia milei, sau celor ce cerşesc la poarta bisericilor ori în alte locaţii...

Arderea karmei este acelaşi lucru cu stingerea efectelor gândurilor şi faptelor tale, cu întreruperea lanţului cauzal. 
 Omul are posibilitatea de a opera asupra trecutului său, într-un sens oarecum... magic. 
 Deoarece "Universul este Mental", de câte ori un om se întoarce cu gândul în trecutul său, el îl şi influenţează, mental, fără să îşi dea seama, fără a conştientiza acest fapt !
 Mulţi oameni afirmă, destul de des, idei de genul : "intenţia contează !", înţelegând prin asta faptul că nu numai fapta contează în această lume, ci şi intenţia, gândul nemanifestat printr-o acţiune ulterioară, consecutivă. 
 Este o intuiţie a mecanismului de desfăşurare a determinismului cauzal, chiar dacă nu este conştientizat bine întreg modul de desfăşurare al procesului. 
 Şi dacă eşti de acord cu faptul că "intenţia contează", atunci poate că o să fi de acord şi cu faptul că "modificarea unei intenţii avute în trecut... contează !" 
 Ce înseamnă asta ? 
 Să exemplific : ai avut în trecut un gând, o intenţie răuvoitoare, în legătură cu o anumită persoană căreia "i-ai plătit o poliţă", şi ai pus intenţia în practică, întinzându-i o capcană. 
 Acum, în prezent, cineva îţi povesteşte ce a păţit respectiva persoană, căzând în capcana ta. 
 Tu stai şi meditezi puţin la suferinţa ei, şi realizezi faptul că ţi-ai realizat scopul, ai întors poliţa, dar simţi în sufletul tău o anumită nemulţumire nedefinită, un fel de inconfort. 
 Poţi renunţa să mai meditezi la asta, spunându-ţi că a păţit ce a meritat, sau poţi medita mai departe la acest subiect, şi să ajungi la concluzia faptului că astfel de gânduri şi acţiuni nu te reprezintă, nu te satisfac, ba chiar din contra, te poţi simţi acum nemulţumit de tine, regretând modul în care ai reacţionat, etc. 
 Dacă nici un gând ulterior nu se mai "leagă" EMOŢIONAL de o intenţie şi fapta rezultată din acea intenţie, atunci efectele cauzate îşi vor urma cursul, devenind cauză a unor noi efecte. 
 Dar, dacă tu, meditând ulterior la acea intenţie, la faptă, şi la urmări, simţi nevoia de a modifica ceea ce numim "cursul evenimentelor", gândurile tale, noile tale intenţii, încep deja, din acel moment, să opereze schimbări, deoarece intenţia... contează !
  
 Mulţi oameni, în ignoranţa lor, afirmă cu emfază :
  "- Eu nu regret nimic !", 
încercând să pară personalităţi puternice, bine definite, în faţa altora.  
 Ei au impresia că regretele constituie o dovadă de slăbiciune şi inconsecvenţă, şi realizează, totodată, faptul că a regreta ceva înseamnă a-ţi recunoaşte o greşeală, ori ei... nu au curajul de a-şi recunoaşte greşelile în faţa altora, de teama de a nu fi desconsideraţi de ei, dând dovadă de imperfecţiune şi slăbiciune.  
 Şi atunci... preferă să se mintă şi pe ei, şi pe ceilalţi, neînţelegând faptul că au intrat astfel într-un cerc vicios, autoîntreţinându-şi astfel slăbiciunea, perpetuînd greşeala, trăind o viaţă întreagă în minciună
 Un om puternic este cel ce are curajul de a recunoaşte adevărul, nu cel ce îl ascunde, temându-se de anumite consecinţe !  
 Doar cel ce are puterea şi tăria de a se judeca pe sine în mod imparţial, poate să-şi schimbe destinul, operând modificări asupra karmei sale !!! 
 Există puţini astfel de oameni, şi, dacă te uiţi în jurul tău, puţin probabil să găseşti vreunul...
 Nu ajunge să cunoşti şi să înţelegi acest mecanism, ca să îl poţi şi aplica, în mod consecvent, în viaţa ta, în fiecare împrejurare. 
 Dacă eşti cinstit cu tine însuţi, vei recunoaşte acest fapt.  
 Dar nici nu o poţi face, dacă nu înţelegi ce, şi cum, şi de ce trebuie să o faci...  

 Acum... dacă ai avut "ghinionul" să citeşti aceste rânduri, şi să şi înţelegi ideea, nu mai nici o... scuză că tu nu ştii, nu te mai poţi ascunde în spatele scutului protector al... ignoranţei, al neştiinţei ! Îmi pare rău pentru tine, dar nu mai ai... scăpare...  
 Glumeam ! Îmi pare foarte bine, pentru... tine !  
 Orice regret, şi orice remuşcare pe care o simţi, în legătură cu ceva în care ai fost implicat în trecut, reprezintă o oportunitate de a schimba ceva ! 
 Dacă treci fluierând pe lângă această oportunitate, vei suferi efectele cauzate de implicarea ta, în mod inevitabil. 
 Sentimentul regretului funcţionează ca o avertizare, ca un avertisment asupra faptului că există o ameninţare la adresa ta, un pericol pe care tu mai poţi, încă, să îl eviţi. 
 Judecă-ţi intenţia imparţial, "la rece", recunoaşte faptul că ai greşit, mărturiseşte-ţi ţie însuţi vina, şi căieşte-te pentru greşeala comisă, cu voie sau fără de voie. 
 Ce înseamnă asta ? 
 Să recunoşti faptul că acum vrei ca ceea ce ai făcut să nu fi făcut, adică să îţi RETRAGI mental tot ce înseamnă INTENŢIONALITATE legată de ceea ce s-a întâmplat
 Să recunoşti, în mod sincer şi deschis faptul că acum, în prezent, dacă ai fi pus în aceleaşi circumstanţe, în aceleaşi condiţii din trecut, în acelaşi moment din trecut, nu ai face ceea ce ai făcut ! 
 În plus, trebuie să trăieşti afectiv acest moment, cu sinceritate, căci doar încărcătura afectivă a sentimentului de regretare va opera, practic, asupra energiei karmice negative pe care "o porţi", în legătură cu acel eveniment ! 
 Altfel spus, nu poţi... fenta !  
 Ori eşti sincer, ori te încarci cu încă o energie karmică negativă, legată de INTENŢIA ta de înşela destinul, mersul evenimentelor, desfăşurarea determinismului cauzal ! 
 Vorba cuiva, vorbitor de limbă română : 
"-Cui pă cui să scote"...    
  

CĂRŢI SPIRITUALITATE, EZOTERISM, PARANORMAL, PARAPSIHOLOGIE (şi nu numai) recomandate de Kato
http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html DEOARECE AU TOT EXISTAT SOLICITĂRI PT MATERIALELE MELE ÎN FORMAT mp3
AICI POŢI FI LA CURENT ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO 
pentru a le putea asculta oriunde 
https://drive.google.com/folderview?id=0B6aZWulFbbTCfl82UVVjeFVybzg4U2E1SlF0TV9rSnRvMlVnUEhxMVE0T0w1Y1VZOEhWS3c&usp=sharing


Dacă ţi-a plăcut:
- dă un Like şi o Distribuire ( pe PC latura din stânga a monitorului şi sub fiecare articol, pe dispozitivele mobile în partea de jos a ecranului - 2 săgeţi de apăsat pt Urmărire (Follow) şi Partajare / Distribuire, şi sub fiecare articol )
- pe PC apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks). 
- abonează-te prin email, prin serviciul FeedBurner la acest blog aici : http://feeds.feedburner.com/Kato-ParapsihologieExtrasenzorial  
Abonează-te la postările noi ale blogurilor mele prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Subscribe to Spirit by Email
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen în căsuţa de "Căutare", sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) :  http://youtube.com/user/katonanico
Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. Accesează acest link pt oferta completă de magazine unde găseşti tot ce vrei : https://www.facebook.com/notes/806471976063412/ Mulţumesc !

Aici ai linkul lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Loveblog4all" la un click distanţă - peste 500 articole ! : 
http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html


FILM PREZENTARE "HANGOUTS LIVE CU KATO"Linkul Facebook :...
Posted by Katona Nicolae on 18 August 2015
Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu