Video embed

Xara 3d

joi, 27 august 2015

Tensiunea şi Adaptarea

Acest articol are la bază un material publicat de mine în 2012 pe forumul meu Universul Spiritual.
A fost elaborat în ideea de a prezenta pe scurt legătura existentă între tensiune şi adaptarea organismului omenesc la viaţa terestră.
În acest material este vorba despre faptul că tensiunea reprezintă în fapt un instrument folosit de fiinţa umană în scopul adaptării ei la mediul de viaţă terestru.
Şi voi porni, pentru o mai bună înţelegere, de la principiul Kato conform căruia insuficienţa (lipsa) şi excesul sunt dăunătoare.
Dăunătoare în sensul în care ele produc dezechilibre funcţionale, tulburări, boală, moarte...
Exemplu simplu : un medicament este util într-o anumită doză, dar dacă nu-l iei deloc sau iei o doză insuficientă, te poţi îmbolnăvi ,mai tare din cauza lipsei tratamentului adecvat, iar dacă iei acel medicament în exces va avea efect nociv asupra organismului, datorită intoxicării cu substanţele active conţinute de acel medicament. Se ştie bine că o doză crescută de somnifere poate fi ucigătoare. La fel este şi cu alte medicamente, alte substanţe, etc.

Tensiune = 1. Stare a ceea ce este întins; încordare
 Fig. Situație încordată; zbucium sufletesc, nervozitate. 
 Forță interioară care ia naștere într-un corp supus unor forțe exterioare. 
2. Diferență de potențial dintre două puncte ale unui câmp electric. 
3. Presiunea vaporilor produși de un lichid într-un spațiu închis. 
4. (Fiziol.) Tensiune arterială = presiune cu care circulă sângele în artere, echivalentă cu presiunea pe care sângele o exercită asupra pereților arteriali; presiune mai mare decât cea normală, constituind o stare patologică. 
Tensiune oculară = tensiune a arterelor oculare.
Sursa: DEX '09 (2009)  


Deci, în organismul omenesc există în mod natural o stare de tensiune.
Toate celulele sunt în tensiune, deoarece sunt supuse presiunii atmosferice.
Presiunea atmosferică reprezintă presiunea exercitată de aerul din atmosferă asupra scoarței terestre. 
Atmosfera, care înconjoară globul pământesc, exercită o presiune asupra suprafeței pământului și asupra tuturor oamenilor, animalelor și obiectelor, care se află pe el. 
Presiunea aerului este condiționată de greutatea aerului atmosferic. Presiunea atmosferică care are capacitatea de a echilibra o coloană de mercur cu înălțimea de 760 mm la temperatura de 0 °C la nivelul mării și la latitudinea de 45° este considerată normală, egală cu o atmosferă. 
În aceste condiții atmosfera apasă pe 1 cm² de suprafață a pământului cu greutatea unei mase de aproximativ 1 kg, mai exact de 1.033 g.
În condiții obișnuite, pe suprafața pământului oscilațiile presiunii atmosferice pot fi extrem de mici: 10-30 mm, și oamenii sănătoși le suportă ușor și nu le percep. 
 Dar unii bolnavi sunt foarte sensibili chiar și la astfel de oscilații neînsemnate de presiune. 
 În cazuri aparte se observă devieri considerabile, care pot să apară ca un motiv direct de alterare a sănătății omului.
Aerul este un amestec de azot în proporție de 78,08%, oxigen 20,93%, dioxid de carbon 0,03-0,04%,
Argon (Ar) - 0,937 %;  gaze inerte și cantități variabile de vapori de apă.
Schimbările de gaze dintre organism și atmosferă se efectuează în funcție de presiunea atmosferică la locul respectiv. 

La variația presiunii, fiecare gaz din acest amestec își va păstra proporția față de celelalte, însă în același volum de aer, numărul moleculelor se va mări atunci când presiunea va crește, sau se va micșora - dacă presiunea va scădea.
Modificările presiunii parțiale a diferitelor gaze ce intră în compoziția aerului atmosferic au consecințe asupra solubilității lor în lichidele și țesuturile organismului și, de rând cu alte modificări, duc la tulburările care apar la acțiunea presiunii atmosferice crescute și scăzute. 

Presiuni atmosferice mici se întâlnesc la altitudini mari, astfel că exemple de persoane afectate de astfel de presiuni sunt aviatorii și alpiniștii. 
Presiuni atmosferice superioare celor de la nivelul mării se întâlnesc doar în subteran, în mine şi peşteri. 
Un studiu privind presiunea în minele foarte adânci arată că într-o mină cu adâncimea de 5000 m presiunea este echivalentă cu cea de la o scufundare în apă la adâncimea de 7 m, ceea ce nu produce efecte de decompresiune, narcoză sau intoxicație și nu creează nicio problemă pentru o persoană sănătoasă. 

Viaţa terestră trebuie privită ca o stare de tensiune variabilă între anumite limite.
Fiecare experienţă nouă de viaţă este trăită şi resimţită cu o anumită tensiune afectivă, de către fiecare om, deşi măsura ei variază de la un om la altul, în mod subiectiv.
 Nu trebuie să te chinui forţat să scapi de toate tensiunile prezente în viata ta, căci este imposibil, iar ÎN TENSIUNEA NATURALĂ REZIDĂ ÎNSĂŞI FORŢA VIEŢII ! 
IUBIREA REPREZINTĂ O TENSIUNE NATURALĂ, CU CARACTER POZITIV ! 
 CINE VREA SĂ DISTRUGĂ ORICE TENSIUNE DIN EL SAU CEILALŢI, SE AUTODISTRUGE PE SINE ÎNSUŞI !
 
 Ce fel de tensiune poate fi considerată nocivă ? 

 Conform Princiului Kato, tot ceea ce îţi este dat, este util, doar insuficienţa şi excesul reprezintă ceva dăunător ! 
 Ceea ce percepi a fi "tensiune negativă", de exemplu sentimentul de ură, este necesar să existe în tine şi ceilalţi, pentru a putea percepe în mod real ce reprezintă cu adevărat sentimentul de dragoste şi cel de iubire ! 
 Este absolut normal să simţi câteodată ură faţă de cineva, şi ar fi anormal să nu simţi niciodată, sau să simţi în mod excesiv acest sentiment !
Este anormal să te condamni pe tine însuţi că ai anumite trăiri sufleteşti, deoarece ele au rolul de a-ţi semnaliza ceva important !  

Nimic nu este inutil, şi chiar şi insuficienţa şi excesul au rolul lor de a îţi semnaliza lucruri deosebit de importante privind existenţa ta terestră !
Nu încerca, aşadar, să îţi autodistrugi un sistem adaptativ, care are un rol informaţional extrem de important ! 

 Priveşte viaţa ta afectiv-sufletească drept ceea ce este ea cu adevărat : parte integrantă a capacităţii tale de adaptare, şi acordă-i mereu atenţia necesară !

Naivii ignoranţi care cred că evoluţia lor spirituală se bazează şi concretizează pe faptul de a nu mai resimţi niciodată tensiunea negativă, sentimentul de ură, de exemplu, sunt oameni care se forţează în mod pueril şi inutil să elimine din mintea şi sufletul lor lor ceva ce nu poate fi eliminat, deoarece face parte din ei înşişi şi existenţa lor ! 

 Aceşti oameni trebuie priviţi cu înţelegere, compasiune, şi ...umor, nu cu respect şi veneraţie, deoarece ei îşi fac rău lor însuşi, şi chiar şi celor care, la fel de naivi, le urmează sfaturile şi practicile groteşti... 
 EVOLUŢIA SPIRITUALĂ NU SE BAZEAZĂ PE PROCESE DE ELIMINARE ŞI ANIHILARE FORŢATĂ, PE REPRIMAREA TRĂIRII, PE EXTINCŢIE, DISTRUGERE, CI PE CONŞTIENTIZAREA ŞI MANIFESTAREA PROCESELOR CREATIVE, CONSTRUCTIVE, ADAPTATIVE, PE CONŞTIENTIZAREA CAPACITĂŢII DE A CONTROLA DESFĂŞURAREA PROCESELOR ŞI EVENIMENTELOR, SPRE BINELE GENERAL !

Compară viziunea celui care încearcă să te convingă de faptul că trebuie să reprimi mereu în mod forţat trăirile tale, cu viziunea celui care afirmă faptul că trebuie să îţi trăieşti viaţa plenar, în mod deschis, intens, cu bucurie, fără frică, făcând insa efortul de a conştientiza şi controla insuficienţa şi excesul, pentru a preveni dezechilibrul şi dizarmonia ! 

 Tu decizi, tu alegi...
Emoţia unei întâlniri, a unui examen, a unui test,... există nenumărate situaţii de viaţă generatoare de tensiune, în mod firesc şi natural. 

Doar cine nu ştie ce este eustresul şi distresul, şi care este rolul pozitiv al eustresului în viaţa omului, poate susţine şi promova ideea că trebuie să înlături orice tensiune din viaţa ta. 
Eustresul - stresul benefic şi util, reprezintă o "tensiune pozitivă".

"Faptul de a exista este liber de tensiuni." a afirmat cineva...
Dar... foamea reprezintă o tensiune internă. 

Setea reprezintă o tensiune internă. 
Orice afect, emoţie şi stare emoţională, sentiment, reprezintă... tensiuni. 
Dragostea însăşi reprezintă o stare tensionantă. 
Tu nu poţi scăpa în mod complet de tensiuni niciodată ! 
Deci afirmaţia de mai sus este eronată, desigur.
Ipotetic, dacă percepi moartea ca o extincţie totală, îţi poţi imagina că ai putea să scapi de toate tensiunile posibile doar în momentul morţii, dar... nici moartea nu reprezintă o extincţie totală. 
Tensiunile se vor manifesta şi după acel moment, în diverse moduri...
Poţi scăpa de tensiuni psihice doar un timp foarte scurt, încercând să te izolezi-detaşezi în mod artificial de lume şi viaţă, pe o perioadă scurtă de timp. 

 Te odihneşti bine, mănânci bine, bei lichide, mergi la toaletă, şi după aceea stai izolat complet câteva ore, în singurătate, nemişcat, până când începi să simţi iar...tensiunea foamei, setei, amorţeală, necesitatea de a te mişca, de a-ţi pune sângele în mişcare, etc.
Fiecare trebuinţă, fiecare necesitate, de orice fel ar fi, fiziologice, psihologice, emoţional-afective, reprezintă... tensiuni ! 

 Tensiuni care se cer rezolvate, altfel cresc în timp, devenind insuportabile. 
 Toate aceste tensiuni, sunt normale, naturale, reprezentând factori absolut necesari de care depinde Adaptarea ta normală la mediul ambiental şi social !
Existenţa umană nu a fost niciodată, nu este, şi nici nu va putea fi vreodată eliberată de tensiuni ! 

 Existenţa ta este dependentă de prezenţa tensiunii !
Primeşti încontinuu o mulţime de informaţii, sub formă de semnale, din mediul intern şi extern. 

Toate aceste semnale informaţionale au rolul de a te menţine în tensiune. 
 Acesta este eustresul, starea de ACTIVARE a organismului, care reprezintă însăşi starea de a fi viu, în viaţă, starea de tensiune care îţi permite în fiecare moment de a reacţiona eficient, prompt si rapid, în mod adaptat la fenomenele în continuă schimbare, la transformările continue ce au rolul de a stimula evoluţia, pe toate planurile şi nivelurile. 
 
Universul evoluează continuu, odată cu fiecare fiinţă. 

Evoluţia rezidă în schimbările şi transformarile continue, neîncetate. 
 A te opune transformării, prin eliminarea tensiunilor, înseamnă a te opune evoluţiei tale naturale, evoluţiei celorlalţi, şi evoluţiei universale. 
Efectul nu poate fi decât... autodistructiv, ca orice încercare de a te opune manifestării... vieţii...
Nu uita niciodată faptul că tu eşti în permanenţă conectat cu toţi ceilalţi, cu tot Universul, şi că orice încercare de a te separa, de a bloca trăirile tale, reprezintă un blocaj în comunicarea cu ceilalţi şi cu Universul. 

 Şi orice blocaj pus în cea comunicării libere a trăirii reprezintă un blocaj energetic, un blocaj în calea iubirii, deoarece iubirea ne uneşte pe toţi într-o singură Fiinţă ! 
 Blocajul de care vorbesc reprezintă în esenţă un blocaj în însăşi comunicarea cu Sursa, cu Fiinţa, cu Sinele, cu Spiritul Suprem, cu Dumnezeu... !
Insuficienţa şi excesul reprezintă cauza dezechilibrelor şi dizarmoniei în această lume ! 

 A încerca să suprimi ceva ce contribuie la menţinerea echilibrului şi armoniei, a adaptării tale la lumea şi viaţa terestră, reprezintă un proces... autodistructiv !


Nu te forţa să îţi reprimi trăirile, dar nici să le amplifici în mod artificial, forţat. 
Nu îţi autoimpune restricţii şi limitări bucuriei de a fi viu, conştienţei de a fi viu, pentru a nu crea blocaje, dar nici nu intenţiona să depăşeşti limitele în mod forţat prea mult, deoarece vei iniţia un proces de autodistrugere psihică şi organică. 
Păstrează-te în limitele tale naturale, în care tu te simţi bine, confortabil. 
Între aceste limite de fapt tu fluctuezi zilnic, ca stare psiho-fizică. 
Bucură-te, dar nu încerca să rămâi fixat în bucurie, în mod nevrotic, obsedant, căci mai ai şi alt fel de trăiri emoţionale de experimentat în această viaţă.
Experimentează-le în mod conştient, controlat.
Bucură-te de fiecare experienţă, oricum ar fi ea, plăcută sau neplăcută, dar nu căuta neplăcerea, nu o vâna, şi nici nu fugi de ea.
Doar aşa te vei putea păstra în echilibru.
Bucură-te de fiecare experienţă, îndreptându-ţi atenţia predominant asupra a ceea ce este frumos şi plăcut în ea.
Dar nu neglija nici observarea şi analiza la rece a ceea ce percepi a fi neplăcut ţie, deoarece acestea sunt informaţii utile ţie, benefice, de care trebuie să ţii cont. 
Tu ai de învăţat din toate experienţele tale, atât cele plăcute cât şi neplăcute, deci nu fugi după plăcere şi nu fugi de neăplăcere.
Acceptă exeperienţele tale aşa cum sunt ele, dar direcţionează-le în mod conştient, constant, spre a obţine ce rezultate şi efecte vrei  tu să obţii.
Aceste exerciţii de dobândire şi menţinere a controlului, îţi sunt utile pentru dezvoltarea şi evoluţia ta personală, deci nu le neglija.
Bucură-te de prezenţa celorlalţi în viaţa ta, şi profită de tot ceea ce au ei mai bun să îţi ofere, acceptând ofertele lor. 
Permite tuturor să se bucure de tine, de ceea ce ai tu mai bun de oferit celor din jurul tău, de calităţile tale deosebite.
Acceptând şi oferind fără rezerve, fără nici o frică, bucuria de a trăi te va însoţi pretutindeni şi întotdeauna.
Şi bucuria ta de a trăi se va transmite tuturor celor din jurul tău, căci această bucurie este... contagioasă ! :)Pentru a înţelege şi mai bine :
"Stres, sau stress, reprezintă sindromul de adaptare pe care individul îl realizează în urma agresiunilor mediului; ansamblu care cuprinde încordare, tensiune, constrângere, forță, solicitare, mobbing.
Pornind de la conceptul de stres, menționăm că termenul aparține lui Hans Hugo Bruno Selye care consideră că stresul se leagă de sindromul de adaptare reacția la stress pe care individul îl realizează în urma agresiunilor mediului.  

Hans Selye definește stresul ca ansamblu de reacții al organismului uman față de acțiunea externă a unor agenți cauzali (fizici, chimici, biologici și psihici) constând în modificări morfo-funcționale, cel mai adesea endocrine. 
În cazul în care agentul stresor are o acțiune de durată vorbim de sindromul general de adaptare care presupune o evoluție stadială.

Există două forme speciale de stres (Selye): distress și eustress. Distress-ul implică toate tipurile de stres enumerate (stresul obișnuit). 

Eustress-ul este starea de stres specială care este validată prin anumite reacții endocrine specifice. 
Se diferențiază de distress prin:
- natura agenților stresori (eustress – stimuli plăcuți ai ambianței, trăirile plăcute ale individului).
- consecințele acțiunii agenților stresori care de cele mai multe ori sunt plăcute.
- în plus față de distress, eustress-ul implică și stres fizic.
Agenții stresori ai stresului psihic au următoarele caracteristici: 

- caracter potențial stresant (generează stres psihic doar în anumite condiții), 
- caracter de amenințare permanentă pentru individ și caracter negativ al consecințelor agenților stresori. 
Există două categorii de agenți stresori: 
- unii care acționează pe calea celui de-al doilea sistem de semnalizare (agenții psihogeni) și 
- stimulii senzoriali externi, care devin agenți stresori psihici veritabili atunci când bombardează repetat scoarța cerebrală și când au intensitate peste medie." https://ro.wikipedia.org/wiki/Stres
Vezi şi :
http://www.e-referate.ro/referate/Stresul_-_mecanisme_fiziologice_si_psihologice_12005-03-18.html 

http://adevarul.ro/sanatate/medicina/sindromul-burnout-oameni-stresul-emotional-arde-interior-1_5197492e053c7dd83fab1667/index.html  

https://ro.scribd.com/search-documents?query=stresul

https://en.wikipedia.org/wiki/Eustress
https://en.wikipedia.org/wiki/Distress_%28medicine%29
 

CĂRŢI SPIRITUALITATE, EZOTERISM, PARANORMAL, PARAPSIHOLOGIE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html


De AICI POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde

Dacă ţi-a plăcut:
- dă un Like şi o Distribuire ( pe PC latura din stânga a monitorului şi sub fiecare articol, pe dispozitivele mobile în partea de jos a ecranului - 2 săgeţi de apăsat pt Urmărire (Follow) şi Partajare / Distribuire, şi sub fiecare articol )
- pe PC apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks). 
- abonează-te prin email, prin serviciul FeedBurner la acest blog aici : http://feeds.feedburner.com/Kato-ParapsihologieExtrasenzorial  
Abonează-te la postările noi ale blogurilor mele prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Subscribe to Spirit by Email
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen în căsuţa de "Căutare", sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) :  http://youtube.com/user/katonanico
Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. Accesează acest link pt oferta completă de magazine unde găseşti tot ce vrei : https://www.facebook.com/notes/806471976063412/ Mulţumesc !

Aici ai linkul lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Loveblog4all" la un click distanţă - peste 500 articole ! : 
http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.htmlNiciun comentariu :

Trimiteți un comentariu